FishToximeter II nové

Značka: bbe Moldaenke

Real-Time Biomonitoring 2.0 Průběžná analýza behaviorálních projevů ryb pro detekci toxinů ve vodě.

Průběžná analýza behaviorálních projevů ryb pro detekci toxinů ve vodě.

Přístroj bbe FishToximeter II sleduje chování ryb v nádrži při průtoku testované vody pomocí kamer a průběžné počítačové analýzy obrazu. Tento nekomplikovaný, ale vysoce citlivý přístroj, je určen k detekci toxických látek např. v řekách, nádržích, vodovodních systémech, nátocích do čistíren odpadních vod a kanalizací.

Přístroj je založen na vývoji rozšířených dynamických testů na dafniích (EDDT - Extended Dynamic Daphnia Tests), které jsou osvědčenou detekční metodou v Evropě a dalších částech světa. Kontinuální biologický monitoring pomocí přístroje bbe FishToximeter II umožňuje rychlou detekci toxických látek ve vodě a poskytuje online systém včasného varování v reálném čase.

Tento jedinečný přístroj umožňuje uživateli pozorovat a analyzovat toxické kontaminace, zaznamenávat je a rychle na ně reagovat. Přístroj bbe FishToximeter II je vhodný pro rychlou detekci záměrného poškození vodních systémů nebo poškození z nedbalosti. Je také koncipován jako nástroj pro dlouhodobé sledování kvality vody při "strategických" analýzách.

bbe Moldaenke: Fish Toximeter II

Vlastnosti

 • Fyziologicky jsou ryby v porovnání s jinými organismy blízce příbuzné lidem.
 • Nízké náklady na spotřební materiál.
 • Uživatelsky přívětivé.
 • Integrovaný automatický průtokoměr.
 • Automatické krmení a provzdušňování.
 • Externí ohřívač pro udržení teploty vhodné pro ryby.
 • Dechlorační systém pro chlorovanou vodu.
 • Široké možnosti výstupů .
 • Snadná integrace s komunikačním systémem.

Aplikace

 • Sítě pro zásobování pitnou vodou
 • Vodní díla (odběr z nádrže)
 • Zásobování veřejných budov pitnou vodou
 • Řeky, nádrže a podzemní zdroje vody
 • Průmyslové a obecní vody
 • Úpravny pitné vody

Přínosy

 • Spolehlivý systém včasného varování
 • Nepřetržité monitorování
 • Spolehlivý hardware
 • Zavedená technika (>20 let skušeností po celém světě)
 • Jednoduchá manipulace
 • Nízké nároky na údržbu

Princip: Online monitorování sladkovodních zdrojů se spuštěním alarmu v případě znečištění

Přístroj bbe Fish Toximeter II nepřetržitě sleduje pohyb ryb v nádrži, kterou protéká proud vody. Neobvyklé chování způsobené toxickými látkami je automaticky analyzováno. Při překročení nastavených prahových hodnot se okamžitě spustí alarm. Fish toximeter II je citlivý přístroj, který se používá v zařízeních pro zásobování pitnou vodou, v nádržích a řekách. Reakční doba ryb na změny kvality vody je krátká. Přístroj Fish Toximeter II funguje jako systém včasného varování (EWS).

Přístroj Fish Toximeter II je vhodný pro detekci úmyslného nebo neúmyslného poškození vodních systémů, jako je například zásobování pitnou vodou. Přístroj bbe Fish Toximeter je schopen dlouhodobého monitorování v bezobslužných stanicích.

V nádrži je chována malá skupina ryb. Ryby jako vysoce vyvinutý organismus jsou tradičně hodnoceny jako vhodné pro stanovení toxicity. Zásadní posun je umožněn díky nepřetržitému živému videozáznamu snímanému digitální kamerou a analyzovanému online pomocí pokročilého alarmového softwaru v reálném čase. Chování ryb je sledováno a analyzováno z hlediska náhlých změn různých parametrů a souhrnně slouží pro stanovení celkového "toxického indexu". Průběžná analýza sledování pohybu umožňuje bezkonkurenční předpověď o akutním toxickém znečištění vody.

Výpočty a hodnocení toxicity jsou založeny na měření následujících parametrů chování:

 • průměrná rychlost plavání
 • rozložení rychlostí
 • výška plavání
 • průměrné vzdálenosti
 • fraktální rozměr drah plavání: zakřivení, zatáčky atd.
 • počet živých ryb (úmrtnost)
 • rozložení v prostoru: vdálenosti, zhlukování

bbe software

Integrovaný software rozpozná významné změny v behaviorálních údajích ryb získaných z pozorování a záznamu pohybů ryb. Toxické události jsou jasně označeny jako "alarmy". Statistický přístup umožňuje rozpoznání alarmu i za obtížných reálných podmínek, jako je "šum" nebo pomalý drift naměřené křivky (křivek). Citlivost alarmu lze předem definovat nebo snadno upravit na základě konkrétních požadavků. Software bbe je schválený systém a používá se se všemi třídami bbe online toximetrů již více než 20 let.

Snímek obrazovky softwaru bbe++ pro FishToximeter II
| Snímek obrazovky softwaru bbe++ pro FishToximeter II

Jednoduchost obsluhy

Software bbe obsahuje všechny součásti potřebné k provozu toximetru na počítači se systémem Windows. Komfortní dotykový počítač poskytuje grafické zobrazení naměřených výsledků s živým zobrazením v režimu offline a intuitivní uživatelské rozhraní. Nádrže na ryby, hadice a konektory jsou vhodně umístěny pro nenáročnou údržbu. Prostorné uspořádání umožňuje snadný přístup ke všem vnitřním částem přístroje.

Vhodné druhy ryb

 • Jeleček velkohlavý
 • Parmička čtyřpruhá
 • Hořavky
 • a další místní druhy ryb (podobné velikosti)

Standardní vybavení

 • EM průtokoměr pro nepřetržitý záznam průtoku
 • Ruční ventil pro regulaci průtoku
 • Elektromagnetický ventil ( vypíná přítok při spuštění alarmu)
 • Integrovaný probublávací systém
 • Automatické krmení ryb
 • Snímač hladiny vody, který spustí hardwarový alarm při přeplnění komory v případě, že je ucpaný odtok.
 • Teplotní čidlo pro sledování teploty v komoře

Další umístění produktu