Algae Toximeter II

Značka: bbe Moldaenke

Kontinuální monitoring biologické jakosti vod s použitím sinic.

Zařízení pro rychlou a citlivou detekci toxických látek ve vodě.

Přístroj pro rychlou a citlivou detekci toxických látek ve vodě

bbe Algae Toximeter nepřetržitě sleduje vodu na přítomnost toxických látek. Standardizované řasy se smísí se vzorkovanou vodou a přístroj detekuje fotosyntetickou aktivitu řas. Poškození řas, způsobené např. herbicidy, způsobuje snížení aktivity řas a nad předem definovanou prahovou hodnotou aktivuje alarm.

bbe Algae Toximeter slouží také jako měřicí přístroj pro přesné stanovení koncentrací řas ve vodě. Diferenciace skupin řas - aplikovaná na vodu ve vzorku - umožňuje kvantitativní rozdělení řas do různých spektrálních tříd. Tento princip měření odpovídá principu osvědčených fluorometrických přístrojů bbe: AlgaeOnlineAnalyser a AlgaeLabAnalyser.

Současná verze měřicího přístroje bbe Algae Toximeter pracuje s dvojitou testovací smyčkou pro inkubaci vzorků, krátkými intervaly měření a PC pro online analýzu dat, který volitelně umožňuje monitorování vody ve vysokém časového rozlišení. Alternativní verze řasového toximetru umožňuje inkubaci vzorku v měřicí komoře bez smyček vzorku, což vede k menší údržbě při delších měřících cyklech.

Popis jednotlivých součástí zařízení Algae Toximeter II
| Popis jednotlivých součástí zařízení Algae Toximeter II

Principy bbe Algae Toximeter

Kultivace řas probíhá ve fermentoru, který je regulován „turbidostaticky“ druhým měřením fluorescence. Tento přístup zajišťuje zachování řas a jejich aktivity.

Postup měření je založen na takřka nepřetržitém čerpání vzorků vody do bbe Algae Toximeteru , ve kterých jsou stanovovány koncentrace a aktivita přirozeně vyskytujících se řas. Přesně definované množství řas z fermentoru se poté přidává do měřicí komory pomocí smyčky. Aktivita přidaných řas zůstává konstantní, pokud nejsou přítomny žádné toxické látky. Pokud je přítomna nějaká toxická látka, vede její interakce s centrem fotosyntézy k inhibici aktivity řas. Rozsah inhibice lze odhadnout porovnáním aktivity řas se vzorkem vody a bez něj.

Po každém měření je měřící komora automaticky vyčištěna pístem. Tím se zabrání růstu řas a biofilmů v měřicí komoře.

bbe Algae Toximeter II
bbe Moldaenke online biomonitors

Měří se a vyhodnocuje:

 • přímá fluorescence chlorofylu: odpovídá mokré chemické analýze chlorofylu

 • aktivní fluorescence chlorofylu ve vzorku (metoda podle Gentyho): určuje procento aktivního chlorofylu pod osvětlením a slouží pro měření toxicity. Fyziologická výkonnost řas (aktivita řas) při fotosyntéze se určuje exitací pomocí doplňkového osvětlení z pozadí. Výsledná proměnlivá fluorescence umožňuje výpočet aktivity řas udávané jako parametr Genty. Tento Gentyho parametr představuje kvantový výtěžek a je také vyjádřením vitality řas.

 • diferenciace tříd fluorometrických řas: simultánně určit obsah chlorofylu pro zelené řasy (chlorophyta), sinice (cyanobakterie), hnědé řasy (rozsivky(diatomeae), obrněnky(dinoflagellata),..) a skrytěnky (cryptophyta)

 • transmise: probíhá automaticky při každé analýze a je-li to nutné, lze ji použít ke kompenzaci vlivu látek způsobujících zákal

Výhody

 • vysoká citlivost na detekci herbicidů a jejich vedlejších produktů
 • citlivost na širokou škálu toxických látek
 • kontrolované nezávislé pěstování řas
 • kontrola kultivace díky aktivnímu měření chlorofylu
 • žádné odstávky po spuštění alarmu
 • antivegetativní systém díky automatickému čištění měřící jednotky
 • funkce automatického spuštění po výpadku proudu
 • Značka CE

Aplikace

 • zásobování pitnou vodou
 • monitorování přehrad
 • analýza a hodnocení vodních cest
 • obecné hodnocení životního prostředí
 • monitorování přítoku
 • chemický rozbor
 • limnologická práce
 • výzkum a vzdělávání

Software

Databázový software se používá k záznamu a analýze dat. Nejdůležitější vlastnosti jsou ...

 • ukládání dat a parametrů kdykoli
 • grafické zobrazení všech naměřených hodnot
 • online zobrazení v LAN
 • kalibrace přístroje
 • parametrizace měření
 • export dat do EXCELU a do textových souborů
 • funkce tisku
 • následná rekalibrace tříd řas

Další umístění produktu