BioLight Toxy nové

Značka: Aqua Science

Náhrada za Lumistox, alternativa k Microtox LX - stanovení ekotoxicity dle ČSN EN ISO 11348 .
Integrovaný termostat a temperovaná měřící šachtice = stabilní teplota 15°C vašich vzorků po celou dobu měření = relevantní výsledky.

Analyzátor BioLight Toxy je laboratorní luminometr, s integrovanou předepsanou aktivní termoregulací pro stanovení akutní toxicity dle ČSN EN ISO 11348.

 • Aktivně chlazená šachtice pro činidla 5.5 °C ± 1 °C
 • Aktivně chlazený blok inkubátoru 15 °C ± 0.5 °C
 • Aktivně chlazená měřící šachtice 15 °C ± 0.5 °C
Aqua Science: BioLight Toxy
 • Univerzální, moderní, cenově dostupný
 • Screening 3600 chemických sloučenin současně
 • BioLight Toxy přenáší rychlé testování toxicity do 21. století

 • Všestranný: modulární stolní a reader do terénu v jednom

 • Rozšiřitelný: laboratorní varianta nabízí až 2 chladicí bloky na jednotku
 • Přizpůsobitelný: snadno použitelné konfigurovatelné protokoly
 • Spolehlivý: splňuje všechny mezinárodní normy, jako je ISO 11348-3 ; ISO 21338 ; NMX-AA-1112-SCFI-207.
 • Rychlý: doba čtení < 7 sekund
 • Nezávislý: nepotřebuje tablet ani počítač
 • Přístupný: možnost on-line vzdáleného přístupu
 • Dostupný: cenově nejvýhodnější nabídka v oboru

Luminometr BioLight Toxy nabízí nejmodernější duální přístroj pro bioluminiscenční testování toxicity s Aliivibrio fischeri (dříve Vibrio fischeri) na trhu. Je to výsledek spojení týmu odborníků na ekotoxicitu s cílem naplnit potřeby odborníků v oblasti toxikologie po celém světě.

Tento nejmodernější luminometr spojuje možnost provádět přenosné testování v terénu i v laboratoři.

TECH 16 GB úložiště USB/Wifi (volitelně) Připojení SCADA Doba čtení >7 sekund

Luminiscenční metoda se používá pro screening ekotoxicity:

 • chemických látek
 • průmyslových odpadních a procesních vod
 • vodných extraktů a výluhů z nebezpečných odpadů
 • výluhy ze sedimentů a kontaminované půdy
 • monitorování sladké, mořské a brakické vody.
 • monitorování pitné vody
 • vrtného bahna nebo kapalin

#

Aliivibrio fischeri (dříve Vibrio fischeri) je mořská gramnegativní nepatogenní bakterie. V optimálních podmínkách je přirozenou součástí jejího metabolismu luminiscence - světélkování.

Pokud je vystavena toxické látce, je metabolický dýchací proces této bioluminiscenční bakterie narušen, což snižuje světelný výkon. Tuto inhibici luminiscence Aliivibrio fischeri lze měřit po 5-30 minutách pomocí fotometru (luminometru). Naměřené snížení intenzity světla přímo koreluje se stupněm toxicity vzorku ve srovnání s kontrolním vzorkem.

Použití luminiscenčních bakterií se osvědčilo jako užitečný nástroj pro hodnocení a monitorování toxicity. Kombinace testovacích činidel a spotřebního materiálu BioLight s přístrojem BioLight Toxy umožňuje provádět screening 3600 chemických sloučenin současně.

Biotesty s využitím mikrobiálních biosenzorů jsou rychlé, citlivé, reprodukovatelné a uživatelsky přívětivé.

Biologická zkouška inhibice bioluminiscence s Aliivibrio fischeri ( syn. Vibrio fischeri ) byla standardizována (test luminiscence bakterií ISO 11348-3 a ISO 21338) a je široce používána pro různé ekotoxikologické aplikace a výzkum již více než 30 let.

Bioluminiscenční bakterie a činidla BioLight jsou standardizovány pro použití s:

 • ČSN EN ISO 11348-3 (757734) Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi
 • ČSN ISO 21338 (757735) Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)

Přenosný: Při použití přístroje BioLight Toxy v terénu jsou v interním softwaru nastaveny dva standardní protokoly: Primární test a Rychlý test. Toto testování vyžaduje jednorázové testovací činidlo BioLight, ředidlo BioLight, roztok pro úpravu salinity BioLight a jednorázové skleněné kyvety.

Přenosný režim BioLight Toxy Field nezahrnuje regulaci teploty, proto je důležité uchovávat činidlo až do použití ve zmrazeném stavu. Každá lahvička s jedním činidlem umožňuje provést až 3 testy. Obvykle se jedná o negativní a pozitivní kontrolu a 1 vzorek. Na začátku se zkumavky se vzorky nastaví do kyvetového stojanu podle počtu, který se má analyzovat. Podle protokolu v přístroji se připraví činidlo, které bude vyžadovat 15minutovou čekací dobu na vyrovnání. V softwarovém protokolu budou uvedeny pokyny krok za krokem pro přípravu a odečet vzorku. Přístroj BioLight Toxy odečte jednorázové činidlo v nulovém čase, aby měl výchozí hodnotu pro porovnání odečtů po expozici vzorku. Přístroj lze nastavit na vlastní dobu odečtu, avšak typická doba odečtu v terénu je 5 minut.

Tento test poskytne výsledky celkem za 20 minut. Přístroj Toxy lze v případě potřeby nastavit na opětovné čtení po 15 minutách, aby se zjistilo, zda je ve úbytku intenzity světla významný rozdíl. Různé chemické látky mají často vliv na změnu intenzity světla v různých časech. Úbytek intenzity světla může nastat po 5 minutách, ale po 15 minutách se může dále snižovat. Patnáctiminutový údaj může být spolehlivější.

Stolní: Stolní přístroj BioLight Toxy obsahuje chlazenou měřící šachtici a chlazenou reagenční šachtici spolu se samostatným chladicím blokem, který zajišťuje, že všechny vzorky jsou během testování udržovány při vhodných teplotách. Existuje také možnost přidat další chladicí blok a zdvojnásobit tak počet zkoumaných vzorků. Při použití stolního počítače BioLight Toxy je v interním softwaru na výběr několik protokolů. Software se snadno používá a poskytuje veškeré výpočty výsledků, které lze vytisknout nebo nahrát do počítače a také uložit do softwaru. Výběr protokolu bude vycházet z typu vod, očekávané úrovně toxicity a výsledků základních údajů, pokud jsou k dispozici. Většina protokolů poskytuje výsledky přibližně za 45 minut, včetně 15 minut na ustálení činidla BioLight Multi po rekonstituci.