AlgaeGuard

Značka: bbe Moldaenke

Kontinuální měření chlorofylu

Rozlišení zelených řas (Chlorophyta), sinic (Cyanobacteria), rozsivek (Bacillariophyceae) a skrytěnek (Cryptophyta) v průtokové komoře - jednoduché, rychlé a spolehlivé

AlgaeGuard je navržen jako nástroj "plug and play", tj. Měření se provádí automaticky pomocí předdefinovaných nastavení parametrů bezprostředně po spuštění nebo stisknutím tlačítka Start na panelu dotykové obrazovky (vpravo).

Nepřetržitá konfigurace operátorem není nutná. Údržba je kratší než 1 hodina za měsíc.

Parametry lze měnit pomocí externího PC software, pokud je to nutné.

Měření pomocí AlgaeGuard

 • přímá fluorescence chlorofylu odpovídá mokro-chemické analýze chlorofylu
 • tříd spektrálních řas, aby současně určily obsah chlorofylu podle zelených řas, modrozelených řas, hnědých řas (diatomů a dinoflagelátů) a kryptofytů
 • přenos paralelně s měřením chlorofylu během každé analýzy umožňuje kompenzaci vlivu látek, které způsobují zákal
 • koncentrace žlutých látek (CDOM) ovlivňuje výsledek chlorofylu v důsledku fluorescence; ke zlepšení měření chlorofylu se určuje obsah žluté látky a používá se automaticky pro korekci chlorofylu
 • teplota vody
Unikátní metoda fluorimetrie od bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody

 • rychlé a jednoduché stanovení chlorofylu s analýzou tříd řas
 • přímé měření bez přípravy vzorku
 • jednoduché ovládání a prakticky bezúdržbové
 • různé komunikační porty, a to iv průmyslovém prostředí:

  • až 8 výstražných výstupů (bezpotenciálové kontakty)
  • až 16 analogových výstupů (4-20mA)
  • sériové rozhraní pro přenos dat
  • Port USB pro jednoduché aktualizace firmwaru
 • integrovaná čisticí jednotka v měřicí komoře zabraňuje biologickému znečištění

 • dotykový displej
 • Ovládání PC pomocí softwaru bbe AOA

Aplikace

Průmyslové aplikace

 • chlazení a monitorování úžitkové vody
 • surová voda pro úpravu pitné vody
 • Průmyslové rostliny

Ekologické aplikace

 • analýza jezer a řek
 • oceánografické monitorování chlorofylu
 • monitorování životního prostředí
 • výzkumu a vzdělávání

PC Software

Externí software může být použit s bbe AlgaeGuard pro analýzu dat a konfiguraci určitých parametrů. Software je dodáván s přístrojem. Měření lze provádět bez externího počítače.

Funkce pro režim měření:

 • úsporu dat a parametrů kdykoliv
 • grafické zobrazení všech naměřených hodnot
 • on-line zobrazení v síti LAN
 • kalibrace AlgaeGuard
 • parametrizace měření

Funkce pro vyhodnocení dat:

 • vyhodnocení dat jako textu a grafiky
 • přizpůsobení nových kalibrací datovým souborům
 • export dat do EXCEL a textových souborů
 • tisková funkce