10cells

Značka: bbe Moldaenke

Přístroj pro rychlou orientační analýzu přítomnosti životaschopných buněk řas ve vzorku vody. Detekce od 1 živé buňky/ml.

S přístrojem bbe 10cells společnost bbe Moldaenke využila své zkušenosti z více než dvacetiletého vývoje spektrálních fluorometrů a pustila se do zcela nových dimenzí měření t.j. detekce jednotlivých živých buněk řas.

Mikrořasy jsou ideálním indikátorem v mnoha aplikacích, protože tvoří největší část biomasy malých organismů. Přístroj 10cells je tedy vždy správnou volbou, když je třeba detekovat co nejmenší koncentraci řas. Stanovení množství řas je např. ideálním parametrem pro hodnocení kvality balastních vod.

Při použití modifikovaného postupu PAM (patent) dosahuje přístroj 10cells velmi nízké míry detekce, a to pouze jedné živé buňky na ml. Je tedy 10krát citlivější než limit požadovaný IMO (Mezinárodní námořní organizací) a až 100krát citlivější než jakýkoli jiný komerčně dostupný přístroj pro analýzu balastních vod.

Dalšími typickými aplikacemi jsou kontrola procesů při výrobě pitné vody ve vodárnách nebo při výrobě chladicí vody v průmyslových závodech. Při každodenním používání podporuje přístroj 10cells řízené a účinné dávkování flokulantů nebo biocidů.

10cells bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody měření s 10 články

 • Přístroj s nejvyšší citlivostí na trhu
 • dodržování předpisů IMO
 • rychlá orientační analýza
 • Detekční limit 1 živá buňka / ml
 • Bez chemikálií
 • Doba měření je kratší než jedna minuta
 • Robustní
 • Jednoduché ovládání
 • 10 "displej
 • Funkce záznamníku dat
 • Přenosný provoz s bateriemi

Aplikace - Monitorování kvality vody

Přístavní orgány:

 • Rychlé testy
 • Koncipováno pro přenosné použití

BWT rostlinná výroba:

 • Pomáhá dosáhnout správného dávkování Cl2, ClO2, O3 a UV záření
 • Zlepšuje účinnost čistíren

Vlastníci lodí:

 • Snížení nákladů díky detekci úpravy balastové vody vyhovující IMO