Vyhodnocovací jednotky větru 1

Vyhodnocení dat - Vyhodnocení naměřených signálů

Přístroje pro vyhodnocování dat vyhodnocují naměřené signály a provádějí definované činnosti. Například přístroj pro větrný poplach sleduje rychlost a směr větru a při překročení prahových hodnot sepne kontakt.