Automatické vzorkovače vody 3

Programovatelné vzorkovače kapalin s automatickým provozem. Přenosné, stacionární, peristaltické, vakuové.

Přenosné a stacionární vzorkovače Hach pro konzistentní analýzu

  • Spolehlivé výsledky
  • Přesný odběr vzorků
  • Nízké nároky na údržbu
  • Intuitivní obsluha

Proč je automatický odběr vzorků důležitý?

Automatické vzorkovače se stávají klíčovou součástí každé čistírny odpadních vod a jejich použití narůstá při monitorování kanalizačních systémů a na průmyslových čistírnách odpadních vod.

Typickým umístěním, kde se vyžaduje automatický odběr vzorků, jsou kanalizační systémy, nátok a odtok čistírny odpadních vod, monitorování procesů na ČOV a environmentální monitoring.

Hlavní výhody automatických vzorkovačů Hach

  • Reprezentativní automatický odběr vzorků podle události, času nebo průtoku. Narozdíl od manuálního vzorkování má nižší chybovost a vede tak ke spolehlivější analýze.
  • Různé varianty provedení a různé typy krytů umožňují univerzální použití. Mohou být instalovány i na místech s extrémními podmínkami, například v toxickém prostředí.
  • Automatické vzorkovače umožňují odebrat vzorek při širokém rozsahu teplot (-40 °C až 50 °C) a jeho uchování (při 4 °C). Uchovávání odebraných vzorků je základem pro správnou laboratorní analýzu.
  • K dispozici jsou skleněné nebo PE vzorkovnice a jejich různé konfigurace. Flexibilní systém umožňuje uživatelům odebírat vzorky podle různých požadavků kontrolních orgánů.