Zdroj: Valašský Deník.cz: Vodu v Bečvě pohlídá speciální zařízení, na znečištění upozorní perloočky 2.2.2021

Kvalitu vody v řece Bečvě a její případné znečištění bude nepřetržitě sledovat speciální měřicí stanice. Ještě v první polovině letošního roku začne fungovat ve Lhotce nad Bečvou. Radnice ve Valašském Meziříčí také vytipovala zatím šest výpustí ústících do řeky, které považuje za možné riziko znečištění. I tyto kanály bude nové monitorovací zařízení hlídat. Chystaná opatření mají zabránit opakování vážné ekologické havárie ze září loňského roku.

Plán na spuštění trvalého monitoringu Bečvy ve Valašském Meziříčí představil dnes (v úterý 2. února) na setkání s novináři v areálu čističky odpadních vod a laboratoří společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín starosta Valašského Meziříčí a předseda představenstva VaK Robert Stržínek.

„Chceme, aby monitorovací stanoviště fungovalo co nejdříve, ideálně do léta,“ upřesnil.

Zřízení stanice hlídající kvalitu vody iniciovalo ministerstvo životního prostředí společně s městem Valašské Meziříčí. V současné době se řeší stavební povolení, napojení na elektřinu i otázka financí.

„Jedná se o speciální kontejner, který bude umístěný ve Lhotce nad Bečvou. Jeho instalaci včetně měřícího zařízení v hodnotě zhruba dva a půl milionu korun technicky řídí a za provoz zodpovídá Výzkumný ústav vodohospodářský,“ uvedl Stržínek. Náklady z velké části pokryje ministerstvo životního prostředí.

Jediná měřicí stanice v republice

V současné době bude zařízení ve Lhotce jediné svého druhu v celé zemi. Před časem byla dvě taková v provozu u průmyslových oblastí na řece Odře v Bohumíně a na Olši v Koukolné. Projekt fungoval deset let až do roku 2014.

Monitorovací zařízení nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně měří jakost vody a vyhodnocuje její biologické vlastnosti.

„Ty jsou nedůležitější. Způsobují, že se organismům ve vodě buď líbí nebo se s nimi začíná něco nepěkného dít,“ řekl vedoucí ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV) Přemysl Soldán.

Přístroj využívá vodní organismy – perloočky a sleduje jejich reakce. Je přitom schopný vyhodnotit změny chování, které mohou znamenat závažné změny jakosti vody a ukazovat na možné znečištění či ekologickou havárii. „Přístroj je také v době, kdy dojde k havarijnímu stavu, schopen okamžitě spustit odběr vzorků a zároveň informovat (záchranné) složky, které mohou okamžitě začít jednat,“ uvedl Soldán.

Nemohla by se tak opakovat situace z loňského září, kdy fatální znečištění Bečvy vyšlo najevo až v okamžiku, kdy rybáři našli ve vodě mrtvé ryby. Odpadly by také následné debaty o tom, že některé vzorky vody byly odebrané pozdě či špatně.

„V září se ukázalo, že je problém rychle zabezpečit akreditovanou osobu, navíc v neděli odpoledne a v době covidové pandemie, která by byla schopná odborně vzorky odebrat a předat je akreditované laboratoři,“ připustil starosta Meziříčí Robert Stržínek.