Několik vodárenských společností v Nizozemsku používá kombinaci specificky cílené analýzy sloučenin (HPLC-UV a GC-MS) a monitorování účinku (nepřetržité biotesty ekotoxicity) ke sledování kvality zdrojové vody a ke screeningu neznámých sloučenin. Na jaře 2004 zaznamenal biomonitor DaphTox na monitorovací stanici Keizersveer podél řeky Mázy několik poplachů.

V této studii byla použita kombinace technik HPLC-DAD a Q-TOF MS k identifikaci dosud neznámého mikrokontaminantu souvisejícího s těmito alarmy jako 3-cyclohexyl-1,1-dimethylurea. Maximální koncentrace této sloučeniny v řece Máze v době poplachu byla odhadnuta na 5 µg/l. Reakce perlooček (dafnií) na tuto sloučeninu byla potvrzena krátkodobým a dlouhodobým ověřovacím testem. Původ znečišťující látky je stále neznámý.

Tento článek ukazuje, že kombinovaná aplikace on-line kontinuálních monitoringu toxicity a pokročilé chemické analýzy, je účinným nástrojem pro detekci a identifikaci neznámých, potenciálně nebezpečných látek pro monitorování kvality povrchových vod. Monitorování biologických účinků a analýza specifických sloučenin se vzájemně doplňují a společně poskytují nejlepší možný náhled na rychlé změny kvality povrchových vod.

Překlad úvodního slova. Celý vědecký článek (8 stran, PDF) si můžete stáhnout v anglickém jazyce: