Nejen pro fluorometrické stanovení a vyšetření fytoplanktonu a rozdělení řas do základních spektrálních tříd je znalost složení pigmentů významná. Spektrální fluorometrická metoda se stala každodnním nástrojem hydrobiologů, jak pro profilování v terénu, tak pro stanovení ve vzorcích ve zkumavce.

Zde je přehled složení pigmentů významných tříd řas.

Složení pigmentů významných tříd řas
| Složení pigmentů významných tříd řas