Vlhkost sádrokartonových desek resp. desek ze sádrovláknitých vláken měří po sušení. Sádrokartonové desky jsou vedeny válečkovými dopravníky přes tři senzory ACO namontované vedle sebe. Protože vzdálenost mezi povrchem senzoru a sádrovláknitou deskou je velmi nízká a také konstantní, je zde možné měřit „bezkontaktně“. Dokonce ani pro desky různých tlouštěk se během této sestavy senzoru nemusí nic upravovat.