Měření vlhkosti biomasy je velmi důležité pro efektivní spalování a řízení výkonu kotle na biomasu. Zde jsou některé důvody, proč je měření vlhkosti biomasy důležité:

Efektivita spalování:

Vysoká vlhkost biomasy může způsobit snížení teploty spalování, což vede ke snížení účinnosti spalování a zhoršení kvality spalin. Vlhkost biomasy také může ovlivnit množství potřebného kyslíku pro spalování, což může vést k neúplnému spalování a tvorbě nebezpečných emisí, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a oxidy uhelnaté (CO). Přesné měření vlhkosti biomasy umožňuje optimalizovat podmínky spalování, což může vést k větší efektivitě a účinnosti spalování, což znamená méně nebezpečných emisí a lepší kvalitu spalin.

Kontrola emisí:

Vlhkost biomasy je také klíčovým faktorem při výpočtu množství emisí, které jsou produkované během spalování. Mokrá biomasa vyžaduje více energie k odpaření vody během spalování, což vede ke snížení teploty spalování a tvorbě nebezpečných emisí. Měření vlhkosti biomasy umožňuje minimalizovat emise a tím snižovat negativní dopad na životní prostředí.

Úspora paliva:

Při spalování biomasy s vysokou vlhkostí se vydává méně tepla a spotřebovává se více paliva. Přesné měření vlhkosti biomasy umožňuje optimalizovat proces spalování, což může vést k úsporám paliva a snížení nákladů na provoz kotle.

Zvýšení životnosti kotle:

Vysoká vlhkost biomasy může vést k tvorbě koroze a usazenin na vnitřních stěnách kotle, což může zkrátit jeho životnost. Přesné měření vlhkosti biomasy umožňuje minimalizovat riziko korozních poškození a tím prodloužit životnost kotle.

Celkově lze říci, že měření vlhkosti biomasy je klíčové pro efektivní a ekologické spalování biomasy v kotli.

Vědecké studie a výzkumy prokázaly, že přesné měření vlhkosti biomasy může vést k větší efektivitě a účinnosti spalování biomasy v kotli, což má za následek snížení emisí a úsporu paliva. Tím se nejen snižuje negativní dopad na životní prostředí, ale zároveň se i zvyšuje ekonomická efektivita provozu kotle a snižují se náklady na palivo.

Existují také studie, které se zaměřují na vliv vysoké vlhkosti biomasy na životnost kotle. Tyto studie ukazují, že vysoká vlhkost biomasy může mít negativní vliv na tepelnou účinnost, výkon a životnost kotle, což zvyšuje náklady na údržbu a provoz. Proto je důležité pečlivě monitorovat a řídit vlhkost biomasy používané ke spalování v kotli, aby se minimalizovaly negativní dopady na kotel a zvýšila jeho životnost.

Máme pro Vás řešení v podobě systémů a senzorů pro kontinální měření vlhkosti biomasy, neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy či rovnou s poptávkou.