Na již tradiční sério čtyř závodů Světového poháru ve skocích na lyžích, která se koná vždy na přelomu roku Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu se pro měření větru používají ultrazvukové 3D anemometry THIES CLIMA Ultrasonic Anemometer 3D.

Ve světě skoků na lyžích pracují ultrazvukové anemometry THIES neustále v zákulisí - jsou tichými pomocníky. Tato vysoce přesná zařízení pro měření větru hrají nenápadnou, ale klíčovou roli tím, že pomocí ultrazvukového principu měření nepřetržitě a přesně zaznamenávají podmínky větru.

Větrný faktor vypočítaný z těchto hodnot větru je od roku 2009 oficiálně zahrnut do výpočtu bodů za skoky, a je tedy oficiální součástí klasifikace. Měření větru tak přispívá k větší spravedlnosti a bezpečnosti. Ve sportu, který je často označován jako "větrná loterie", pomáhají naše anemometry spočítat vliv počasí na sportovní úspěch skokanů na lyžích, aby bylo možné sportovní výkony co nejobjektivněji porovnávat. Údaje o větru samozřejmě využívají i skokani k optimální přípravě na skok a pomáhají organizátorům zajistit bezpečnost všech účastníků.

3D ultrazvukový anemometr THIES CLIMA Ultrasonic Anemometer 3D při skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu.
| 3D ultrazvukový anemometr THIES CLIMA Ultrasonic Anemometer 3D při skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu.

A navzdory všem technologiím se stále jedná o riskantní sport, a proto obdivujeme všechny skokany na lyžích, kteří se nebojácně vrhají do skokanských můstků a skáčou neuvěřitelné vzdálenosti.

Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k tomu, aby skoky na lyžích byly spravedlivější a bezpečnější, a blahopřejeme všem skokanům a účastníkům k této vzrušující zimní podívané a těšíme se na nadcházející závody.

Držíme palce úspěšnému a strhujícímu dalšímu pokračování Turné čtyř můstků!