Hygrophil F 5673 společnosti Bartec Benke (Německo) má osvědčené výsledky pro spolehlivé měření stopové vlhkosti v různých kapalinách a plynech. Hygrophil® F 5673, původně navržený pro trh se zemním plynem, se dále používá k měření stopové vlhkosti v řadě kapalin a plynů v uhlovodíkových procesních tocích.

Společnost Bartec Benke si nechala patentovat princip měření, podle kterého obsah stopové vlhkosti v analytu mění index lomu optických vrstev nacházejících se v senzoru přístroje. Dochází ke změně minima světelného spektra způsobené přítomností vlhkosti, která je poté měřena polychromátorem umístěným v analyzátoru.

Vícekanálový Hygrophil F 5673 a jeho robustní senzory vlhkosti byly úspěšně použity v petrochemickém průmyslu k měření proudů recyklovaného plynu, plynných nebo kapalných uhlovodíků a paliv. Rovněž učinila bezpečnější místa zařízení na výrobu bioplynu a zemního plynu, měřící proudy zpracování plynu, zařízení na vstřikování bioplynu, přepravu plynu, sklady plynu a sušičky plynu. Tento všestranný analyzátor byl také široce používán v chemických závodech pro hodnocení výkonu katalyzátorů a bezpečnosti procesů a při zlepšování provozu a kontroly kvality v elektrárnách.