Thermophil INFRAsmart R 300/301/302

Značka: Bartec
 • Měření teplot různých materiálů s širokými možnostmi aplikace v rozsahu 0 - 2000°C, min. měř. ploška ø 6 mm.
 • Robustní provedení pro náročné provozní podmínky - IP 54, odolné vibacím.
 • Dvouvodičová technika pro napájení a měřící signál 4-20mA.

Bezdotykové měření teploty je velmi výhodné, v případech, kdy se měřený objekt pohybuje, nebo je pod elektrickým napětím, nebo dotyk teploměrem by narušil, či poškodil povrch výrobku apod. Bezdotykový princip měření je účelný také tehdy, když měřený objekt má jen velmi malou tepelnou vodivost, jakou mají například fólie z umělé hmoty, papír a sypké materiály. Infra měření teplity je nezastupitelné také v případech když teplota objektu musí být změřena velmi rychle.

Z toho vyplývá velké množství konkrétních aplikací, například:

Aplikace

Plastikářství

 • hlubokotažné-stroje,
 • stroje pro extrudaci plastů,
 • při výrobě fólií z umělé hmoty

Papírenský průmysl

 • měření na kalendrech

Lakovny

 • lakovací linky

Sklářský průmysl

 • tavení skla
 • tažení a lití skla
 • tepelné následné zpracování sklářských výrobků

Strojírenství

 • opracování kovů
 • kontrola kloubů, čerpadel, potrubí, pecí proti přehřátí

Doprava

 • kontrola na dopravních pásech,

a řada dalších aplikací...

Spektrální rozsahy

 • 8 … 14 μm pro plasty
 • 2 … 2,7 μm pro ocel
 • 3,4 μm pro plasty
 • 3,9 μm
 • 4,9 … 5,5 μm pro sklo
 • 7,9 μm pro plasty

Teplotní měřící rozsahy

 • 0 … 200 °C
 • 0 … 250 °C
 • 0 … 400 °C
 • 0 … 600 °C
 • 0 … 1000 °C
 • 25 … 250 °C
 • 25 … 350 °C
 • 200 … 1000 °C
 • 250 … 1400 °C
 • 500 … 2000 °C

Měřící geometrie – viz datové listy

S odstupem v rozsahu od 0 mm do 3,0 m a dále s měřící ploškou:

 • 1,7:1
 • 6:1
 • 20:1
 • 25:1
 • 33:1