Thermophil INFRAsmart R 300/301/302

Značka: Ultrakust
 • Měření teplot různých materiálů s širokými možnostmi aplikace v rozsahu 0 - 2000°C, doba měření >100 ms, min. plocha měření ø 5 mm.
 • Robustní a kompaktní provedení v nerezu oceli pro náročné provozní podmínky - IP64, odolné vůči vibracímm, ATEX Ex zone 21, 22
 • Dvouvodičová řešení pro napájení a měřící signál 4-20mA, HART® interface

Bezdotykové měření teploty je velmi výhodné, v případech, kdy se měřený objekt pohybuje, nebo je pod elektrickým napětím, nebo dotyk teploměrem by narušil, či poškodil povrch výrobku apod. Bezdotykový princip měření je účelný také tehdy, když měřený objekt má jen velmi malou tepelnou vodivost, jakou mají například fólie z umělé hmoty, papír a sypké materiály. Infra měření teploty je nezastupitelné také v případech, kdy musí být teplota objektu změřena velmi rychle.

Z toho vyplývá velké množství konkrétních aplikací, například:

Aplikace

Plastikářství

 • hlubokotažné-stroje,
 • stroje pro extrudaci plastů,
 • při výrobě fólií z umělé hmoty

Papírenský průmysl

 • měření na kalendrech

Výroba asfaltu, zpracovaní a pokládka asflatu

Lakovny

 • lakovací linky

Sklářský průmysl

 • tavení skla
 • tažení a lití skla
 • tepelné následné zpracování sklářských výrobků

Strojírenství

 • opracování kovů
 • kontrola kloubů, čerpadel, potrubí, pecí proti přehřátí

Doprava

 • kontrola na dopravních pásech,

a řada dalších aplikací...

Rozměry Thermophil INFRAsmart R 300/301/302
| Rozměry Thermophil INFRAsmart R 300/301/302
Optika Thermophil INFRAsmart R 300/301/302
| Optika Thermophil INFRAsmart R 300/301/302

Spektrální rozsahy

 • 8 … 14 μm pro plasty
 • 2 … 2,7 μm pro ocel
 • 3,4 μm pro plasty
 • 3,9 μm
 • 4,9 … 5,5 μm pro sklo
 • 7,9 μm pro plasty

Teplotní měřící rozsahy

 • 0 … 200 °C
 • 0 … 250 °C
 • 0 … 400 °C
 • 0 … 600 °C
 • 0 … 1000 °C
 • 25 … 250 °C
 • 25 … 350 °C
 • 200 … 1000 °C
 • 250 … 1400 °C
 • 500 … 2000 °C

Měřící geometrie – viz datové listy

S odstupem v rozsahu od 0 mm do 3,0 m a dále s měřící ploškou:

 • 1,7:1
 • 6:1
 • 20:1
 • 25:1
 • 33:1