Přenosný peristaltický automatický vzorkovač vody AS950

Značka: Hach

Mobilní automatické vzorkování vody peristalticky, až 24 vzorků (1 l), 12 V, programovatelné spouštění vzrkování, možnost příméno napojení senzorů (např. průtok, pH, déšť,..).

Nízká hmotnost přenosného automatického vzorkovače kapalin (vody) AS950, malé požadavky na napájení a snadná přenositelnost činí tento vzorkovač ideálním pro aplikace v terénu, včetně dešťové vody, environmentální nebo průmyslové předčištěné vody.

Řídicí jednotka AS950 je vybavená standardní pamětí a možností připojení USB, což umožňuje záznam a přenos všech údajů pomocí USB flash. Velký barevný display umožňuje intuitivní programování. Vzdálené vzorkování je prakticky bezchybné.

Přenosný vzorkovač AS950 je k dispozici se třemi velikostmi základny pro splnění různých požadavků - s kompaktní pro menší šachty, standardní pro většinu aplikací a velkou pro odběr kompozitních vzorků do velkých lahví. Varianty 24 × 1 l nebo 1 × 10 l.

Rozměry
| Rozměry
Vzorkovač je navržen pro vnitřní nebo venkovní použití. Není třeba dalšího krytu, když je provozován v rozsahu specifikované teploty. Vzorkovač se skládá ze tří hlavních sekcí - vrchní kryt, centrální řídicí systém a sekce lahve(í)/základny spojené úchyty z nerezové oceli, které slouží jako spojovací bod pro volitelný závěsný postroj. Zamykatelný vrchní kryt chrání kontrolér před extrémním počasím a neoprávněným použitím.

Vlitelně včetně seznorů:

  • senzor pro měření rychlosti v oblasti ponoru,
  • digitální senzor pH,
  • dešťový senzor

Pro vzorkování dešťové vody umožňuje automatický vzorkovač vody AS950 spustit až dva různé programy na základě uživatelem definovaných podmínek, jak například podle srážek nebo prahových hodnot pH. AS950 může být dále naprogramován pro odběr vzorků různé velikosti, odběr vzorků v intervalech definovaných uživatelem (tj. podle času) nebo přírůstcích objemu průtoku (tj. podle průtoku) nebo odběr vzorků během celé události podle senzoru deště nebo průtoku.

Pro monitoring průmyslové předčištěné vody, je přenosný vzorkovač AS950 dostupný s bezkontaktním senzorem detekce kapaliny, aby se zabránilo křížové kontaminaci vzorků bez nutnosti namáhavého čištění. Zabezpečení čistého vzorku je rychlé díky výměně hadiček čerpadla, která nevyžaduje nářadí. Může být také přidán diferenční senzor pH od společnosti HACH pro spuštění vzorkovacího programu při překročení prahových hodnot.