Přenosný peristaltický automatický vzorkovač vody AS950

Značka: Hach

Mobilní, automatické a přesné vzorkování vody peristalticky prostých / bodových a směsných / slévaných vzorků. Vhodné pro odběry vzorků typů A, B, C a D. Až 24 vzorků nebo až 20l. Programovatelné spouštění vzorkování, možnost přímého napojení senzorů (např. průtok, pH, déšť,..).

Nízká hmotnost přenosného automatického vzorkovače kapalin (vody) AS950, malé požadavky na napájení a snadná přenositelnost činí tento vzorkovač ideálním pro aplikace v terénu, včetně dešťové vody, environmentální nebo průmyslové předčištěné vody.

Řídící jednotka AS950 je vybavená standardní pamětí a jako jediná vybavená možností připojení USB, což umožňuje záznam a přenos všech údajů pomocí USB flash nejen do PC, ale také pro rychlý přenos konfigurace na další vzorkovače. Velký barevný displej umožňuje intuitivní programování. Vzdálené vzorkování je prakticky bezchybné. Pružinové válečky zajišťují dlouhou životnost trubek a udržují nízké náklady na údržbu. Vysoušecí a čerpací trubice jsou snadno přístupné; výměna je možná bez použití nářadí. Robustní průhledný kryt čerpadla je vyroben pro rychlou vizuální kontrolu.

Popis základních součástí vzorkovače HACH AS950
| Popis základních součástí vzorkovače HACH AS950
(1) Základna (standardní, kompaktní nebo kompozitní) (2) Komponenty pro variantu s jednou lahví (lahev a podpěra se mohou lišit) (3) Středová část s řídicí jednotkou 9. Sací trubice, vinylová nebo teflonová. (4) Baterie (volitelně) 10. Součásti pro variantu s více lahvemi (lahve a podpěry se mohou lišit). (5) Horní kryt 11 Spojka hadiček (dodává se s regulátory (6) Nabíječka baterií (volitelná) pouze s bezkontaktním detektorem kapalin). (7) Síťový zdroj (volitelný) (8) Sítka / filtry

Hlavní výhody

Nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání

Velký barevný displej a intuitivní programování vám umožní přístup ke všem programovatelným kritériím na jedné obrazovce - odpadá tak procházení nabídek a podporuje bezchybnou obsluhu.

Důvěra v proces odběru vzorků

Obrazovka stavu programu okamžitě informuje o alarmech, vynechaných vzorcích a průběhu programu pro rychlé a snadné řešení problémů.

Snadná údržba s nízkými náklady

Pružinové válce zajišťují dlouhou životnost trubek a udržují nízké náklady na údržbu. K vysoušecímu prostředku a trubkám čerpadla je snadný přístup; výměna je možná bez použití nářadí. Robustní průhledný kryt čerpadla je vyroben pro rychlou vizuální kontrolu.

Nejpohodlnější dostupný přenos dat a programování

AS950 je jediným samplerem, který využívá USB disk pro nahrávání a stahování dat a kopírování programů z jednoho sampleru do druhého.

Přenosný a variabilní systém na sběr prostých, bodových vzorků tak vzorků směsných, slévaných.

Přenosný vzorkovač AS950 s hmotností od 12,7 kg a je navržen pro přesnost a pohodlí. V terénu můžete rychle přepínat mezi slévaným a prostým vzorkováním. Lze jej konfigurovat pro použití s jednou nebo s až 24 lahvemi a je speciálně navržen pro použití v úzkých šachtách od průměru 45 cm.

Vysoká sací výška - Integrované peristaltické čerpadlo dokáže čerpat vzorky až z hloubky >8 m.

Režimy vzorkování - Vzorkování s vážením času, s vážením průtoku, podle časového, nebo průtokového rozvrhu. Samozřejmě máte plně pod kontrolou i rozdělování do lahví - množství i distribuci.

Příklady – rozdělení podle vzorku
| Příklady – rozdělení podle vzorku
(1) Dva vzorky na jednu lahev (SPB: 2, BPS: 1) (2) Dvě lahve na jeden vzorek (SPB: 1, BPS: 2) (3) Dva vzorky na jednu lahev a dvě lahve na jeden vzorek (SPB: 2, BPS: 2)

Vyprázdnění sání - Automaticky se pročistí vzduchem před a po každém vzorku. Doba trvání profuku je automaticky upravována pro různé délky sacího potrubí.

Proplach sání - Sací potrubí se před každým vzorkem automaticky propláchne zdrojovou kapalinou, 1 až 3 proplachy.

Automatické opakované pokusy o získání vzorku - Pokud se vzorek nezíská při prvním odběru, cyklus odběru vzorku se automaticky opakuje 1 až 3 krát.

Ukládání dat - logování vzorkování, měření a událostí
Historie vzorkování - až 4000 záznamů s časem odběru, číslem lahve a stavem vzorku (úspěch, plná láhev, chyba proplachu, přerušení uživatelem, chyba distributoru/rozdělovače, chyba čerpadla, selhání proplachu, časový limit vzorku, selhání napájení a slabá hlavní baterie); Logování měření - až 325 000 záznamů pro vybrané měřicí kanály dle zvoleného intervalu záznamu. Logování událostí - až 2000 záznamů. Zaznamenává veškeré události na vzorkovači jako: zapnutí/vypnutí vzorkovače, vzorek odebrán, požadována výměna láhve, zapnutí/výpadek napájení, slabá baterie hlavní/paměti, spuštění/zastaven/obnovení/ukončení programů a další.

Možnost duálního vzorkovacího programu - kromě jednoduchého módu, může vzorkovač HACH AS950 pracovat v tzv. duálním programu. Lahve ve vzorkovači jsou pak rozděleny mezi dva vzorkovací programy. Vzorkovací programy mohou pracovat souběžně, za sebou nebo zcela nezávisle.

Variabilita

Mozek systému - řídící jednotka

Je univerzální a kompatibilní se všemi třemi velikostmi základny. Velký plně barevný displej a integrovaná odolná klávesnice dovoluje intuitivní programování. Lze zakoupit samostatně nebo v předkofigurovaném setu.Poradíme Vám, kontaktujte nás.

Velikost základny přizpůsobená Vašim potřebám

Přenosný vzorkovač AS950 je k dispozici se třemi velikostmi základny pro splnění různých požadavků - s kompaktní pro menší šachty, standardní univerzální pro většinu aplikací a velkou kompozitní pro odběr kompozitních vzorků do velkých lahví.

Rozměry
| Rozměry
Vzorkovač je navržen pro vnitřní nebo venkovní použití. Není třeba dalšího krytu, když je provozován v rozsahu specifikované teploty. Vzorkovač se skládá ze tří hlavních sekcí - vrchní kryt, centrální řídicí systém a sekce lahve(í)/základny spojené úchyty z nerezové oceli, které slouží jako spojovací bod pro volitelný závěsný postroj. Zamykatelný vrchní kryt chrání kontrolér před extrémním počasím a neoprávněným použitím.
Kompaktní základna
 • rozměry: 44.1 cm × 61 cm
 • lahve PE: 24 × 575 ml, 1 × 10 l
 • lahve skleněné: 8 × 950 ml, 1 × 10 l
Standardní základna
 • rozměry: 50.5 cm × 69.4 cm
 • lahve PE: 24 × 1 l, 8 × 2.3 l, 4 × 3.8 l, 2 × 3.8 l, 1 × 21 l, 1 × 15 l, 1 × 20 l, 1 × 10 l
 • lahve skleněné: 24 × 350 ml, 8 × 1.9 l, 4 × 3.8 l, 2 × 3.8 l, 1 × 10 l
Velká kompozitní základna
 • rozměry: 50.3 cm × 79.8 cm
 • lahve PE: 1 × 20 l

Možnosti lahví/nádob

Vaše vzorky můžete automaticky ukládat do jedné směsné lahve (10l nebo 20l polyethylenové lahve s víčkem) nebo mocí distributoru - rozdělovače s ramenem a odpovídajícím držákem do 8, 12, nebo 24 skleněných nebo polyetylenových lahví o objemu 350 ml, 575 ml, 950 mL, 1 l, 1,9 l nebo 2,3 l.

Chytré senzory a relé:

Automatické vzorkovač vody HACH AS950 lze volitelně vybavit:

 • senzory průtoku - se vzrůstajícím průtokem se může zvyšovat i objem odebraného vzorku (možnost odběru vzorků typu C). Po připojení digitálního analyzátoru rychlosti průtoku AV9000 s ponornou plochou a/nebo digitálního ultrazvukového senzoru hladiny US9000.
 • dešťové senzory - možnost připojení srážkoměry HACH nebo jiného pomocí RS485
 • digitální senzor pH, ORP senzor
 • bezkontaktní detekcí plné nádoby

Pro vzorkování dešťové vody umožňuje automatický vzorkovač vody AS950 spustit až dva různé programy na základě uživatelem definovaných podmínek, jak například podle srážek nebo prahových hodnot pH. AS950 může být dále naprogramován pro odběr vzorků různého objemu, odběr vzorků v intervalech definovaných uživatelem (tj. podle času) nebo přírůstcích objemu průtoku (tj. podle průtoku) nebo odběr vzorků během celé události podle senzoru deště nebo průtoku.

Pro monitoring průmyslové předčištěné vody, je přenosný vzorkovač AS950 dostupný s bezkontaktním senzorem detekce kapaliny, aby se zabránilo křížové kontaminaci vzorků bez nutnosti namáhavého čištění. Zabezpečení čistého vzorku je rychlé díky výměně hadiček čerpadla, která nevyžaduje nářadí. Může být také přidán diferenční senzor pH od společnosti HACH pro spuštění vzorkovacího programu při překročení prahových hodnot.

Hadice, nasávací koše a další příslušenství

Samozřejmostí je široká škála příslušenství jako hadice různých materiálů a délek, nasávací koše z nerezu či v kombinaci s teflonem (PTFE), popruhy pro zavěšení vzorkovače, konzole/tyče do šachet různých rozměrů, počasí odolné skříně, solární moduly, externí bateriové zdroje atp. Kontaktujte nás pro kompletní nabídku.

HACH vzorkovač Hach AS950: Metody vzorkování toku
Uvedení do provozu vzorkovače HACH AS950 pro odběr sběrného vzorku.