HYGROPHIL Z

Značka: Bartec

Vlhkoměr pro měření do teploty +300°C

Měření vlhkosti a obsahu kyslíku v plynech v průmyslových procesech. Patentovaný duální senzor - oxid zirkoničitý. Vysoká přesnost měření, nevznikají příčné efekty působením třetích plynů. Není zapotřebí referenční vzduch ani kalibrační plyn. Čidlo není vhodné do prostředí s obsahem SO2 a jiných agresivních plynů.

Objemové % kyslíku a vody, rosný bod, měrná vlhkost.

Při mnoha výrobních postupech je kontrola a regulace vlhkosti předpokladem trvale vysoké kvality produkce a současně hospodárného využití energie. Procesní vlhkoměr HYGROPHIL Z 1701-40 je díky svému prakticky bezobslužnému provozu velmi vhodný pro různá průmyslová použití s nepřetržitým provozem . Alternativně lze měřit jen obsah kyslíku v kontrolovaném vzduchu. Pro své přednosti se přístroj uplatní především:

  • sušičky textilií
  • sušičky v průmyslu keramickém a papírenském
  • sušičky krmiv
  • vybavení pro pekárenské pece
  • biofiltry a pečící horkovzdušné tunely
  • uzení v masném průmyslu
  • růná náročná odvětrávací zařízení

Funkce vlhkoměru :

Zcela odlišně od tradičních přístrojů tohoto druhu se díky použití duálního senzoru na bázi oxidu zirkoičitého drasticky redukovaly vlivy cizích plynů, jako např. CO2. Současně dochází k podstatnému zlepšení přesnosti a nárůstu dlouhodobé stability měření. Pomocné prostředky, jako například referenční vzduch, kalibrační plyn, nebo chladící zařízení zde nejsou zapotřebí.

Měřící rozsahy (senzor):

O2 0,2...25 Vol% (objemová % koncentrace kyslíku) DT 0...98 °C (teplota rosného bodu vody) H2O 0,2...95 Vol% (objemová % obsahu vodních par) MH 1...1000 g/kg v jednotlivých rozsazích (měrná vlhkost) 0...250 g/kg , 0...500 g/kg, 0...1000 g/kg

Výstup měřených veličin:

Výstup analogový proudový : 0/4...20mA