• Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000°C!
  • Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména vhodný pro měření vzduchu s mimořádnou zátěží jakou jsou např. olejové páry, plyny rozpustné ve vodě, rozpouštědla, agresivní kyseliny a prach.
  • Udělen certifikát TÜV - pro měření vlhkosti ve spalinách. Odpovídá ustanovením německého zákona o ochraně ovzduší 17. BimSchV.
  • Měřící princip je taxativně uveden jako metoda pro určení množství vody v emisích v příloze č. 6 prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu ovzduší (viz příloha dále).

Jako vysoce speciální patentovaný přístroj se používá pro kontinuální měření vlhkosti vzduchu v průmyslových procesech.

Je konstruován s průběžným efektem samočištění, který umožňuje měření i při kontaminaci měřeného plynu olejovými a tukovými parami, rozpouštědly, plyny rozpustnými ve vodě a solemi, včetně látek agresivních. Je vysoce odolný vůči korozi díky speciálnímu výběru použitých materiálů.
Měřený vzduch může být i extrémně zatížený kyselinami a jinými agresivními látkami, včetně prachových částic.

Příklady využití vlhkoměru:

  • sušící zařízení nejrůznějšího charakteru,
  • měření emisí - přesné stanovení objemu roční bilance skutečně vypouštěných emisí odpočtem objemu vodních par - stanovení hmotnostního toku.
  • teplárny, elektrárny, cementárny, spalovny odpadů a pod.
  • chemické procesy všeobecně,
  • např. procesy s kyselinou sírovou při získávání mědi
  • horkovzdušné tunely pro velkokapacitní úpravu potravin

Přístroj plní také velmi specifickou funkci detektoru těsnosti parních systémů při výrobě tepla a alektrické energie. Spolehlivou detekcí růstu obsahu vodních par a včasným varováním přináší značné úspory jak při provozu, tak při následných minimalizovaných opravách zařízení.

Kontinuální měření rosného bodu umožňuje optimalizovat teplotu plynů a přitom zamezuje nežádoucí kondenzaci, způsobující korozi, špatnou funkci odlučovačů popílku, zalepení textilních filtrů a pod.

Další umístění produktu