TSS Portable: Přenosné měření zákalu, nerozpuštěných látek (sušiny) a úrovně kalové vrstvy

Značka: Hach

Tři parametry v jednom kopaktním a odolném přístroji.

Zákal 0,001–9999 FNU (nebo NTU, EBC) v souladu s normou DIN/EN 27027 / ISO 7027, nerozpuštěné látky (sušina) TSS 0,001–400 g/l (nebo ppm, mg/l, %) a úroveň kalové vrstvy. Pamět pro 290 hodnot měření s definicí až 5 měřících míst. Jednotlivé, intervalové nebo kontinuální měření. Interval měření (průměrování) 0 až 1 000 sekund.

Precizní metoda měření - technika kombinovaného vícenásobného střídavého světelného paprsku s IČ diodou a zaostřováním paprsku.

  • Zákal: 2-kanálové měření se světlem odraženým v úhlu 90° v souladu s normou DIN/EN 27027 / ISO 7027, dodatečné ověření pomocí šestikanálového víceúhlového měření. Rozsah měření: 0,001–9999 FNU (nebo v jednotkách NTU, EBC)
  • nerozpuštěné látky Modifikované měření absorpce, šestikanálové víceúhlové měření. Rozsah měření: 0,001–400 g/l resp. 1 - 400.000 ppm resp. cca 0.001 ‰ - 40 % sušiny (horní mez závisí na matrici).

Tři parametry v jednom přístroji

Přenosný ruční přístroj Hach TSS pro měření zákalu, nerozpuštěných látek a hladiny kalu je vybaven jedinečnou metodou střídavého světla s více paprsky a infračerveným diodovým systémem, který umožňuje široký rozsah měření zákalu i nerozpuštěných látek v jednom přenosném ručním přístroji.

Více kalibračních křivek pro větší pohodlí

Ukládá až čtyři různé kalibrační křivky pro nerozpuštěné látky a jednu pro zákal. Není tak nutné neustále provádět novou kalibraci pro různá místa nebo typy kalů.

Snadné úrovně kalové vrstvy

Hladinu kalové vrstvy lze měřit nastavením jednotek na mg/l, g/l nebo procenta. Přístroj zkalibrujte a poté pomalu spusťte snímač do odkalovacího zařízení. Koncentrace nerozpuštěných látek se výrazně zvýší, jakmile dosáhne úrovně kalové vrstvy. Po dosažení hladiny kalové vrstvy si prohlédněte kabel senzoru, který je označen po metrech, abyste zjistili hloubku hladiny kalové vrstvy od vodní hladiny.

Kompenzace vzduchových bublin pro zajištění přesnosti

Software přístroje automaticky kompenzuje vzduchové bubliny, aby se zabránilo jejich vlivu na měření. Zákal je předem kalibrován pomocí kalibrační křivky uložené v přístroji. V případě nerozpuštěných látek lze každou z kalibračních křivek přesně přizpůsobit laboratorním výsledkům, protože každá kalibrační křivka může používat až tři body na křivku plus nulovou hodnotu.

Odolné materiály pro dlouhou životnost

Sonda je vyrobena z leštěné nerezové oceli se safírovým krycím sklem odolným proti poškrábání, aby odolala náročným podmínkám. Leštěná nerezová ocel pomáhá zabránit ulpívání částic na povrchu sondy. Vnitřní paměť uchovává až 290 naměřených hodnot včetně času, data, měření, polohy a homogenity. K dispozici jsou tři provozní režimy: jednotlivé měření, intervalové nebo nepřetržité měření.

Dobíjecí baterie

S dobíjecími bateriemi může přenosný ruční přístroj na měření zákalu, nerozpuštěných látek a hladiny kalu Hach TSS vydržet až jeden měsíc v typickém režimu měření a až čtyři hodiny nepřetržitého provozu. Intervalový režim má automatické vypnutí mezi měřeními pro delší provoz v terénu. Stav baterie je vždy viditelný. Ovládací menu je uživatelsky přívětivé a zobrazuje se na přehledném grafickém LCD panelu.

Jaký je obsah balení?
| Jaký je obsah balení?
[1] Přenosný ruční přístroj TSS, [2] Sonda s ~10m kabelem, [3] Nabíječka s nainstalovanou zástrčkou adaptéru pro EU, [4/5] Zástrčka adaptéru VB/Australie