2100Q přenosný turbidimetr

Značka: Hach

Přenosný turbidimetr Hach 2100Q / 2100Q IS nabízí bezkonkurenčně snadné použití a přesnost při měření turbidity. Stanovení zákalu dle ČSN EN ISO 7027-2 (757343) Kvalita vod - Stanovení zákalu (dříve ČSN EN ISO 7027).

Pokyny na obrazovce jsou jednoduché, takže při rutinní kalibraci není nutný návod, ani není třeba se postup učit zpaměti.

Nejjednodušší kalibrace a ověřování s vždy přesnými výsledky.

Režim Rapidly Settling Turbidity™ (pro rychle sedimentující částice) umožňuje přesné měření sedimentujících vzorků, jejichž měření je náročné. Díky robustnímu designu je tento přístroj správnou volbou pro nejnáročnější prostředí.

Robustní voděodolné 2100Q přenosné zákaloměry

Přenosný turbidimetr se dodává se čtyřmi alkalickými bateriemi, přepravním kufříkem s výplní, primárními kalibračními standardy StablCal v 1" zatavených ampulích (20, 100, 800 NTU), primárním ověřovacím standardem StablCal 10 NTU, 6 kyvetami na vzorky se šroubovacími uzávěry, návodem na obsluhu přístroje (tištěný a na CD-ROMu), průvodcem rychlými odkazy, silikonovým olejem a hadříkem na čištění kyvet.

  • Snadná kalibrace a verifikace
  • Jednoduchý přenos dat
  • Přesný pro rychle sedimentující vzorky
  • Pohodlný záznam dat
  • Optický systém pro přesnost v terénu
Klíčové vlastnosti přenosného zákaloměru HACH 2100Q
| Klíčové vlastnosti přenosného zákaloměru HACH 2100Q

Snadná kalibrace a ověřování s průvodcem na displeji

Přenosný zákaloměr 2100Q poskytuje jistotu, že vaše měření jsou vždy správná. Kalibrace a ověřování s asistencí na obrazovce šetří váš čas a zajišťují přesnost. Díky snadno ovladatelnému rozhraní nejsou k provádění rutinních kalibrací zapotřebí složité příručky. Jedno standardová kalibrace RapidCal™ nabízí zjednodušené řešení pro měření nízkých hladin.

Jednoduchý přenos dat

Přizpůsobené moduly napájení a připojení zajišťují hladký přenos dat a flexibilitu. Volitelný USB+Power modul umožňuje stahování dat do libovolného počítače přes port USB, což zajišťuje vynikající úroveň integrity a dostupnosti dat.

Přesnost pro rychle se usazující vzorky

Inovativní režim Rapidly Settling Turbidity™ poskytuje přesná a opakovatelná měření pro obtížně měřitelné, rychle se usazující vzorky. Jedinečný algoritmus, který vypočítává zákal na základě řady automatických odečtů, eliminuje nadbytečná měření a odhady.

Pohodlný záznam dat

Až 500 měření se automaticky ukládá do přístroje pro snadnou dostupnost a zálohování. Uložené informace zahrnují: datum a čas, ID operátora, režim čtení, ID vzorku, číslo vzorku, jednotky, čas kalibrace, stav kalibrace, chybová hlášení a výsledek.

Optický systém pro přesnost v terénu

Dvoudetektorový optický systém kompenzuje barvu vzorku, kolísání světla a rozptýlené světlo, což umožňuje dosáhnout laboratorního výkonu u široké škály vzorků, a to i v náročných pracovních podmínkách.

Dva modely pro specifické požadavky ISO a USEPA norem

Zákaloměr 2100Qis provádí stanovení zákalu v souladu s normou ČSN EN ISO 7027-2 (757343) Kvalita vod - Stanovení zákalu (dříve ČSN EN ISO 7027). Turbidimetr 2100Q je v souladu s prováděcími kritérii metody 180.1 USEPA.

Hach 2100Q Portable Turbidimeter Overview (Video)