BODTrak manometrické měření BSK

Značka: Hach

Manometrické stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK) dle ČSN EN 1899-2.

Přístroj pracuje na manometrickém principu (tlakové senzory). Je určen pro měření 6 vzorků v rozsazích: 0-35, 0-70, 0-350 a 0-700 mg/l. Výsledky měření jsou průběžně ukládány do paměti a přístroj zobrazuje na displeji jejich grafický záznam.

 • Volitelný rozsah:
  0 - 35 mg/l, 0 - 70 mg/l, 0 - 350 mg/l a 0 - 700 mg/l
 • Trvání zkoušky volitelné:
  5, 7 nebo 10 dnů
 • Kapacita:
  6 vzorků, nezávisle monitorovaných
 • Komunikace:
  RS 232, PC, tisk dat

Snižte celkovou dobu testu

Přístroj Hach BODTrak II se snadno nastavuje a umožňuje rychlou přípravu vzorku pro analýzu BSK (Biochemická spotřeba kyslíku). Jednoduše nalijte odměřený vzorek odpadní vody a živného pufru do každé ze šesti lahví BODTrak II. Připojte lahve k tlakovým senzorům přístroje, vyberte rozsah měření a inkubujte. Uživatelská kalibrace přístroje není nutná.

Rychlejší než metoda ředění

Neustálé míchání v lahvích dodává vzorku další kyslík a poskytuje bakteriím větší expozici potravě. To má za následek rychlejší dýchání a spotřebu kyslíku.

BOD výsledky, které lze snadno sledovat

Přístroj BODTrak II má velký grafický displej, který průběžně aktualizuje výsledky. Výsledky si můžete prohlédnout kdykoli během testu. Přístroj vykresluje křivku BSK v průběhu času. Chcete-li podrobně zkontrolovat data, jednoduše přesuňte kurzor podél křivky a zobrazte výsledky pro jakýkoli uložený datový bod.

Samostatný provoz

Přístroj automaticky ukončí test a uloží výsledky po zvolené délce testu pět, sedm nebo deset dní. To eliminuje potřebu přítomosti výzkumníka pod dobu testování.

DO sondy a titrace jsou eliminovány

Přístroj BODTrak II měří BSK pomocí respirometrické metody. Každá láhev se vzorkem je v uzavřeném systému připojena k tlakovému senzoru. Jak bakterie spotřebovávají kyslík ve vzorku, tlak v prostoru hlavy láhve klesá. Tato změna tlaku koreluje přímo s BSK. Měřením změn tlaku namísto hladin rozpuštěného kyslíku odpadá potřeba sond a titrací.

BOD vs. UVAS