DR6000 spektrofotometr

Značka: Hach

Spektrofotometr UV-VIS DR6000 zajišťuje špičkový výkon jak při rutinních laboratorních úlohách, tak při náročných fotometrických aplikacích. Tento systém je určen pro efektivní práci v profesionálních laboratořích. Inteligentní software podporuje vedoucího laboratoře v kalibrační rutině, zajištění kvality a vývoji vlastních aplikací.

DR6000 nabízí rychlé spektrální skenování v ultrafialové a viditelné oblasti spektra a dodává se s 250 předprogramovanými metodami, které obsahují nejběžnější analytické metody používané v současnosti. Díky volitelnému příslušenství umožňujícímu vysokoobjemové testování prostřednictvím karuselového držáku kyvet, a zvýšené přesnosti díky systému dodávky vzorků, který eliminuje chyby v důsledku rozdílných optických vlastností kyvet, zabezpečuje tento přístroj zvládání velkého množství metod analýzy vody.

Kvalita spojená s úsporou nákladů

Nový spektrofotometr DR6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro náročné fotometrické aplikace.

Nový DR6000 je kompletně navržený a vyrobený v Německu. Představuje tak již čtvrtou generaci spolehlivých spektrofotometrů, které zaručují přesnost Vašich analýz. Monochromátor s konstrukcí Czerny-Turner omezuje na minimum abraci světla a zajišťuje spektrální šířku pásma <2 nm. Výstupní polopropustné zrcadlo optimálně usměrňuje měřicí paprsek.

Soustava čtyř pásmových filtrů redukuje vnitřní rozptýlené světlo na <0,05 % a umožňuje detekci měřicích signálů v rozpětí ±3 Abs. Technologie referenčního paprsku kompenzuje fluktuaci signálu v přístroji. Dva nízkošumové křemíkové detektory zajišťují vysokou selektivitu a stabilitu základního měřicího signálu.

Vyšší efektivita v laboratoři

Nový spektrofotometr DR6000 UV-VIS spojuje spolehlivost výsledků s efektivitou práce. Intuitivní ovládání 7-palcové barevné dotykové obrazovky umožňuje snadné vytváření a kalibraci vlastních metod jen v několika pracovních krocích. Čas vám rovněž ušetří 240 továrně předprogramovaných metod, např. pro TOC, tenzidy, dezinfekční činidla a nutrienty. Aplikační balíčky metod pro enzymovou kinetiku nebo měření barvy Vám otevírají další analytické možnosti například ve vodárenství nebo v pivovarnictví. V kombinaci s rychlým skenováním a jednoduchou integrací do laboratorního systému (LIMS) pomáhá spektrofotometr DR6000 laboratořím pracovat ještě úsporněji.

Spolehlivě správné výsledky pomocí setů

Reagenční sety od společnosti Hach představují moderní metody se zajištěnou kvalitou výroby. Metody lze dle ISO 17025 akreditovat standardním postupem.

Nezávislé zkoušení způsobilosti (PT) ukazují, že v odborných rukách poskytují Hach reagenční sety srovnatelné výsledky s normovanými metodami. Často funguje stanovení na stejném chemickém principu. Norma ISO 15705 přímo popisuje stanovení CHSK-Cr pomocí setů. Normě odpovídají dva ISO CHSK sety. Obdobně norma ČSN 75 7455 popisuje stanovení dusičnanů s využitím setů.

Vaše výhoda: snadná akreditace a srovnatelné výsledky.

Ročně vyrobí Hach 30 miliónů kyvet s automaticky dávkovanými reagencemi. Stabilita reagencií a výkonnostní parametry metod jsou pod stálým dohledem analytické laboratoře. Analytický systém pozůstávající z reagenčních setů a spektrofotometru DR6000 poskytuje spolehlivé výsledky při rutinních analýzách a pomáhá dokumentovat zajištění analytické kvality. K malé nejistotě výsledků přispívá v setech zakomponované maskování běžných interferentů v deklarovaných rozsazích, jakož i automatické spuštění správné kalibrační křivky spektrofotometrem DR6000.

Vaše výhoda: automatické zajištění kvality.

Hach's DR 6000 UV Vis Spectrophotometer, the Industry's Most Advanced Lab Spec!

Zpětná sledovatelnost výsledků a metod

Spektrofotometr DR6000 Vám umožní zautomatizovat a zrychlit některé pracovní úkony, přičemž je všechno zdokumentováno a zpětně dohledatelné. Usnadnění práce přispívá ke zkvalitnění dokumentace: od identifikace osob a vzorků s pomocí RFID, přes archivaci kalibračních křivek uživatelských metod a reagenčních setů, až po vyhodnocení kontrolních standardů a sestavení regulačních diagramů. Zajištění kvality je již dávno součástí analytické rutiny. Ve spektrofotometru DR6000 je každý výsledek uložen včetně QA informací o metodě a šarži reagenčního setu. Analytické certifikáty k reagenčním setům a standardním roztokům lze načíst do spektrofotometru pouhým přiložením krabice k RFID čtečce a následně tisknout nebo archivovat.

Vaše výhoda: průkazná elektronická archivace dat.

Konečně více času na vyhodnocení

Spektrofotometr DR6000 Vám při každodenní analytické práci nebo při vývoji nových metod ušetří, nebo alespoň připomene a zjednoduší, mnoho rutinních úkolů.

Optimalizovaná správa dat a jednoduchá obsluha spektrofotometru DR6000 šetří Váš drahocenný čas. Pro snadné zpracování a přenos dat je DR6000 vybaven třemi USB porty a ethernetovým rozhraním, které umožňuje snadnou integraci do laboratorního informačního a řídicího systému (LIMS). Navíc: intuitivní ovládání pomocí srozumitelných ikon s textovým naváděním přes barevnou dotykovou obrazovku snižuje potřebu školení na minimum. Rotací a dovolenkovým zastupováním laboratorních pracovníků tak analýzy neztrácí na kvalitě ani rychlosti.

Vaše výhoda: jednoduchá správa dat.

Další umístění produktu