Pořad je dostupný v archivu České televize pořadu Nedej se:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/220...

Z pořadu: V řece Bečvě začaly hynout ryby po stovkách, po tisících, až se z nádherné řeky stala během jednoho dne řeka mrtvá. Po necelém týdnu občanskou veřejnost pobouřilo, že příčinou byl kyanid, který kdosi do řeky vypustil. Objevili jsme zajímavé informace o tom, že k havárii takového rozsahu nemuselo možná vůbec dojít.

Hlavním hostem je RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., vedoucí ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Nedej se: S.O.S. Bečva