Leták ke stažení zde:

 • Kontinuální monitoring kvality vody, pro zachycování havárií či úmyslného znečištění říčních toků,
 • sledování kvality vody vypouštěné z průmyslových podniků, továren, čističek odpadních vod,
 • monitorování zdravotní nezávadnosti vody na úpravnách pitné vody atd.
 • Jako detektor toxického znečištění využívají živý organismus (ryby, perloočky, řasy,..).
 • Pokročilá „on-line“ verze ekotoxikologických biotestů.
 • Rychle, kontinuálně, s potřebnou citlivostí a hlavně spolehlivě detekují změny kvality vod.
 • Trvalý monitoring = zdroj okamžitých informací.
 • Řádově kratší doba odpovědi oproti klasickým testům akutní toxicity. Ne desítky hodin a dny, ale v řádu minut.
 • Citlivější než laboratorní ekotoxikologické biotesty: více sledovaných parametrů u testovaných organizkmů, jejich komplexní hodnocení, nastavitelná citlivost.
 • Okamžitá reakce na přítomnosti všech akutních toxických látek ve vodě.
 • Spouští víceúrovňový alarm-poplach dle míry znečištění.
 • Možnost okamžitého automatického odběru vzorků pro následné analýzy, zaměřené na detekci příčin daného stavu.
 • Napojení na internet, možnost správy odkudkoli.

Nenáročná obsluha, interval údržby: > 7 dní

Obsluha přístrojů nevyžaduje specializované znalosti, postačí patřičné zaškolení.

Vysoká spolehlivost prověřená dlouholetý rutinním provozem:

Na všech významných evropských povodích • Olympijské hry Salt Lake City (USA) ochrana zdrojů pitné vody – 6× Daphnia toximetr.

Česká republika: 2× úpravna vody Želivka, více jak 10 let významného monitoringu na povodí Odry.

Požadujte detailnější informace:

Vše o přístrojích, zajímavé odborné články a mnohem více na: ekotechnika.com/toxicita