Jaké typy měření vlhkosti existují?

Obecný termín měření vlhkosti lze zhruba rozdělit na měření materiálové vlhkosti (měření vlhkosti pevných látek) a měření vlhkosti plynu. Tento článek se zabývá pouze systémy pro měření vlhkosti pevných látek, zejména sypkých látek.

Následující graf ukazuje chemickou/fyzikální klasifikaci metod měření vlhkosti pro stanovení obsahu vody v pevných látkách, jako jsou sypké látky, granule a prášky. Vlhkost pevných látek se měří v mnoha různých průmyslových odvětvích.

Přehled všech metod měření vlhkosti u ručních měřičů vlhkosti nebo online měření vlhkosti.
| Přehled všech metod měření vlhkosti u ručních měřičů vlhkosti nebo online měření vlhkosti.
Zdroj: Böhm, T. (2006): Metoda pro stanovení charakteristik fyzikální kvality a obsahu vody v bioluminiscenčních tuhých palivech. Disertační práce. Freising: Technická univerzita v Münschen, 208 stran

Oblasti použití průmyslových měření vlhkosti

Zajímavá fakta o měření vlhkosti:

Jakého materiálu byste chtěli měřit vlhkost vy?

Přečtěte si také náš blogový příspěvek: Jak funguje kapacitní měření vlhkosti?

Zdroj: ACO News: Summary chart of moisture measuring methods