Zdroj: valasskemezirici.cz: Na kvalitu vody v Bečvě si posvítí pravidelný monitoring 2.2.2021

V úterý 2. února proběhlo v areálu čističky odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. (dále VaK Vsetín) jednání na téma přijímaných opatření, která mají zabránit opakovaní havárií na Bečvě. Schůzku svolal starosta města Valašské Meziříčí Robert Stržínek a vedle zástupců zmíněné společnosti se jí zúčastnili také hosté z Výzkumného ústavu vodohospodářského (dále VÚV), kteří budou zajišťovat kontinuální monitoring kvality vody v řece.

„Jak už jsem avizoval na konci ledna, v rámci představenstva společnosti VaK Vsetín připravujeme záměr na modernizaci tamní laboratoře. Cílem je rychlejší zpracování širší škály rozborů a zřízení hotovostní služby, abychom byli lépe připraveni na případné další mimořádné události a dokázali jsme v co nejkratší době odebrat a vyhodnotit potřebné vzorky,“ uvedl starosta Robert Stržínek, který vedle vedení zmíněné společnosti jednal také se zástupci VÚV. Ti budou na Bečvě instalovat a provozovat stanici monitorující kvalitu vody, jejíž vznik iniciuje Ministerstvo životního prostředí právě ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí. „Biologickou jakost vody dokáže kontinuálně měřit a vyhodnocovat v průběhu 24 hodin 7 dní v týdnu za využití vodních organismů – perlooček. Monitoruje se jejich reakce na aktuální stav vody, přičemž v případě varovných signálů je možné okamžitě reagovat a automaticky odebrat vzorky,“ vysvětlil Přemysl Soldán, vedoucí ostravské pobočky VÚV a pokračoval: „Stanice v hodnotě cirka 2,5 milionu korun bude umístěna ve Lhotce nad Bečvou v místě pod potenciálními zdroji znečištění. Momentálně se bude jednat o jediné zařízení tohoto typu v republice. Velmi také kvituji aktivní přístup ze strany Ministerstva životního prostředí i města Valašské Meziříčí.“

Valašskomeziříčská radnice současně vytipovala také šestici potenciálně rizikových výpustí na katastru města. „Jedná se o výpustě z velkých průmyslových podniků, které ústí do Rožnovské i spojené Bečvy. V této chvíli mapujeme všechny objekty, které jsou na ně napojeny a sestavujeme seznam látek a jejich limitů, které mohou do řeky vypouštět. Zároveň chceme tyto výpustě a vodu, která z nich vytéká, pravidelně monitorovat,“ uzavřel starosta Robert Stržínek.