Laboratorní turbidimetry řady 2100 N

Pro nefelometrické měření zákalu bílým světlem a v infračerveném pásmu spektra.  Možná jednoduchá fotometrická měření.
 

Zákaloměry řady 2100P

Přenosné turbidimetry pro nefelometrické měření zákalu

Syndikovat obsah