Spektrální skenovací kolorimetr "spectro-color"

Univerzální přenosný přístroj na měření barevných odstínů  a barevných diferencí, geometrie měření d/8° s kompenzací vlivů lesků povrchů.  Měří se barva pevných látek, barva prášků, barva granulátů i barva kapalin.
 

Připravené testy pro analytiku

Vizuální testy – přenosné, rychlé

Jednoduchá fotometrie – práškové polštářky a ACCUVAC

Kyvetové testy – výjimečná přesnost a pohodlná manipulace

Kyvety pro fotometry HACH LANGE

Měřící kyvety různých rozměrů, tvarů a materiálů pro všechna fotometrická měření

VIS Spektrofotometr DR 3800

Laboratorní VIS skenovací spektrofotometr DR 3800

VIS Spektrofotometr DR 2800 eco

 
Spektrofotometr pro rutinní analytiku výhradně s kyvetovými testy LANGE,
k dispozici kompletně připravených 37 metod k chemickým rozborům.  

Mineralizační termostaty DRB 200

Mineralizační termostaty pro rozklad kapalných vzorků k fotometrické analýze

Mineralizační termostat HT200S

Vysokoteplotní mineralizační termostat pro rychlý rozklad kapalných vzorků

VIS spektrofotometr DR2800 Corona

Přenosný mřížkový VIS spektrofotometr s referenčním paprskem a fotodetektorem pro rozsah 340–900nm

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.

Syndikovat obsah