Spektrální kolorimetr LICO 150

Pět barevných stupnic transparentních kapalin
měřitelných jak v laboratoři, tak v provozu i v terénu :

DIN 6162 jódové barevné číslo

ISO 6271 Hazen-ovo barevné číslo

ISO 4630 Gardner-ovo- barevné číslo

ASTM D 1209 Saybolt- zbarvení

ASTM D 1500 minerální olej- zbarvení

 

Spektrální kolorimetr LICO® 500

Spektrální kolorimetr určený především k měření barvev optických čirých, transparentních kapalin ve viditelné části spektra vybavený navíc standardními funkceni pro spektrální fotometrii.

 

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.
Měří též barvu vody a piva.
Podrobněji viz "spektrofotometry"

Spektrální skenovací kolorimetr "spectro-color"

Univerzální přenosný přístroj na měření barevných odstínů  a barevných diferencí, geometrie měření d/8° s kompenzací vlivů lesků povrchů.  Měří se barva pevných látek, barva prášků, barva granulátů i barva kapalin.
 

Syndikovat obsah