Galerie:
PřílohaVelikost
Výtah z návodu.pdf566.27 KB
Hygrophil H 4230.pdf722.33 KB
Referenční listina.pdf89.32 KB

Vysokoteplotní psychrometr Hygrophil h

Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000°C!
Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména vhodný pro měření vzduchu s mimořádnou zátěží jakou jsou např. olejové páry, plyny rozpustné ve vodě, rozpouštědla, agresivní kyseliny a prach.

Udělen certifikát TÜV - pro měření vlhkosti ve spalinách.  Odpovídá ustanovením
německého zákona o ochraně ovzduší 17. BimSchV.

Měřící princip je taxativně uveden jako metoda pro určení množství vody v emisích v příloze č. 6 prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu ovzduší (viz příloha dále) .

HYGROPHIL H 4230
Jako vysoce speciální patentovaný přístroj se používá pro kontinuální měření vlhkosti vzduchu v průmyslových procesech. Je konstruován s průběžným efektem samočištění, který umožňuje měření i při kontaminaci měřeného plynu olejovými a
tukovými parami, rozpouštědly, plyny rozpustnými ve vodě a solemi, včetně látek agresivních. Je vysoce odolný vůči korozi díky speciálnímu výběru použitých materiálů. Měřený vzduch může být i extrémně zatížený kyselinami a jinými agresivními látkami, včetně prachových částic.

Příklady využití vlhkoměru :

  • sušící zařízení nejrůznějšího charakteru,
  • měření emisí - přesné stanovení objemu roční bilance skutečně vypouštěných emisí odpočtem objemu vodních par - stanovení hmotnostního toku.
    teplárny, elektrárny, cementárny, spalovny odpadů a pod.
  • chemické procesy všeobecně,
    např. procesy s kyselinou sírovou při získávání mědi
  • horkovzdušné tunely pro velkokapacitní úpravu potravin

Přístroj plní také velmi specifickou funkci detektoru těsnosti parních systémů při výrobě tepla a alektrické energie.  Spolehlivou detekcí růstu obsahu vodních par a včasným varováním přináší značné úspory jak při provozu, tak při následných minimalizovaných opravách zařízení.

 

Kontinuální měření rosného bodu umožňuje optimalizovat teplotu plynů a přitom zamezuje nežádoucí kondenzaci, způsobující korozi, špatnou funkci odlučovačů popílku, zalepení textilních filtrů a pod.