THIES CLIMA Wind Alarm

Značka: Thies Clima

Univerzální vyhodnocovací jednotka a převodník THIES CLIMA Wind Alarm pro napojení na data z anemometru a/nebo snímače směru větru. Vyhodnocuje, zobrazuje a spouští preventivní opatření na ochranu objektů ohrožených větrem.

Větrná poplachová jednotka THIES CLIMA Wind Alarm Unit Universal je určena pro aplikace, které chrání budovy a jiné stavby i technická zařízení. Lze ji použít jako preventivní opatření ve spojení s anemometrem nebo / a snímačem směru větru k ochraně konstrukcí ohrožených větrem, jako jsou budovy, jeřáby, mosty, solární zařízení, lanové dráhy, stožáry, skleníky, žaluzie a markýzy atd.

Rizika mohou vznikat v důsledku

 • síly (rychlosti) větru.
 • aerosoly přenášené větrem (prach, kouř, saze, výpary, pyl, bakterie).
 • pachy a hluk.

Vlastnosti a funkce

 • Jednotka větrného alarmu v plastovém krytu pro montáž na DIN lištu.
 • Volitelné napájení (230 VAC a/nebo 24 VAC nebo 15...30 VDC).
 • Dvouřádkový LCD (2x16 znaků) .
 • 2 LED diody pro zobrazení stavu větrného alarmu.
 • Aktuální rychlost a směr větru zobrazené na displeji.
 • Chybové kódy zobrazené na displeji.
 • Možnosti zobrazení / nastavení volitelných parametrů na displeji pomocí 4 tlačítek nebo prostřednictvím sériového rozhraní.
 • Trvalé uložení vybraných parametrů.
 • 2 nezávislé kanály větrného alarmu s volitelným zpožděním zapnutí a vypnutí.
 • Monitorování převodníku větru při přerušení vedení či zkratu.
 • Sledování rychlosti (WV) a směru větru (WD) - časový limit.
 • Ochrana před náhodnou změnou parametrů.
 • 2 izolované reléové výstupy.
 • Možnost připojení různých modelů převodníků větru Thies Clima.
 • Možnost připojení a parametrizace externích (digitálních) vysílačů WV.
 • Rozhraní RS485 pro připojení vysílače větru s rozhraním COM.
 • Možnost volby 4 typů větrného alarmu:
  • typ větrného alarmu 1: 1 x alarm na základě rychlosti větru; 1 reléový výstup
  • typ větrného alarmu 2: 2 x alarm na základě rychlosti větru; 2 reléové výstupy
  • typ větrného alarmu 3: 1 x alarm v závislosti na směru větru; 1 reléový výstup
  • typ větrného alarmu 4: 2 x alarm v závislosti na směru větru; 2 reléové výstupy

Další umístění produktu