Stanovení ekotoxicity-LUMIStox

 

Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Vibrio Fischeri
dle ČSN ISO ISO 11348 -1, -2, -3

 

LUMINOMETR-test luminiscenčními bakteriemi - toxikologie

 

 Měřící systém v plném vybavení pro stanovení toxicity podle DIN EN ISO 11348 -1, -2, -3 luminiscenčními bakteriemi (bakteriální bioluminiscenční test toxicity). 

Měřící sestavu tvoří luminometr LUMIStox 300 - LPV 321 a termostat LUMIStherm - LTV 053. Mimo měření dle uvedených norem lze přístroje použít i pro měření dle dalších luminometrických metod. Pro bližší informace o možnostech toxikologických stanovení, nebo dalších měření v oblasti potravinářství, hygieny apod. jsme Vám k dispozici.

LUMIStox 300 - měřící pracoviště

- Měřící pracoviště představuje kompletní vybavení pro stanovení toxicity přesně podle DIN/EN/ISO 11 348-1, -2, -3 a nyní již i podle ČSN. 

Pracoviště tvoří:

- LUMIStox 300 - Integrovaný systém kvality (IQS)

- LUMIStherm - termostat

Externí samostatná inkubační jednotka se šachticemi pro 30 měřících kyvet a dvě zásobní nádobky pro roztoky toxikantů.  Šachtice jsou přesně temperovány pomocí peltierových článků na +15°C ( při okolní teplotě +16 - +29°C), optická signalizace dosažené teploty.  Termostat pro temperaci bakterií je podmínkou postupu dle DIN / ISO / ČSN s luminometry LUMIStox.  Lze jej koupit samostatně, se dvěma a více termobloky lze lépe využít kapacitu luminometru.

 

 

Doporučená základní sestava :

 

 

LPV 384

LUMIStox 300 - měřící pracoviště

LCK 480

LUMIStox - luminiscenční bakterie (pro 200 testů)

LZV 093

LUMISsoft 4, software balík

LZP 187

LUMIS - skleněné kyvety (638 ks)

LZP 240

Stojan pro 70 LUMIS skleněných kyvet

LYW 918

Stojan pro 8 reakčních zkumavek