Sonda vlhkosti MMS0 / MMS1/ MMS3

Sonda ve variantním provedení pro on-line měření vlhkosti v sypkých materiálechAnalogové vlhkostní měřicí sondy určené pro kontinuální měření v různých průmyslových aplikacích.  Sondy pracují dle principu HFK- (vysokofrekvenční-kapacitní systém).  Standardní výstupní signál umožňuje připojit sondu na kterýkoliv řídící systém, včetně již provozovaných, bez nutnosti úprav stávajícího software.  Výstupní signál (vlhkost materiálu) může být použit pro korektury předprogramovaných receptur, kontinuální měření konzistence, pro řízení a optimalizaci výkonu sušáren, řízení činnosti dmýchadel či ventilátorů při ofucích a mnohé další funkce. 

Mohou být měřeny skoro všechny sypké materiály až do velikosti zrn cca. 12mm, jako např. písek, nerosty, obilí, moučka, prášky, granuláty, křemičitý písek, rudy, potraviny, kal z ČOV a mnohé další látky.