Kyvetové testy: Vložit, Změřit, Hotovo

Značka: Hach

Předdávkované reagencie pro rutiní analýzy všech klíčových parametrů vody - od amoniaku po zirkonium. Výsledky měření jsou ihned k dispozici – bez přípravy reagencií nebo časově náročných výpočtů. Perfektně sladěný systém s HACH fotometry.

Jednoduché

Předem nadávkované reagencie připravené k okamžitému použití; bez umývání skla; bez reagenčního blanku; automatické vyhodnocení. Pomocí kyvet s čárovým kódem spektrofotometr DR automaticky identifikuje testovaný parametr, rozsah, metodu, číslo šarže a datum expirace.

Rychlé

Výsledky měření jsou ihned k dispozici – bez přípravy reagencií nebo časově náročných výpočtů.

Bezpečné

Uzavřený systém kyvety a snížená množství chemikálií zajišťují maximální provozní bezpečnost a spolehlivé výsledky. Krabičky s testy a i kyvety jsou barevně značené pro rychlé a snadné rozpoznání parametru a rozsahu. Značka RFID na každé krabičce obsahuje analytický certifikát (CoA) specifický pro danou šarži. Navíc uživatel obdrží upozornění, pokud uplynula doba použitelnosti. Nevyhazujte kyvetové testy - recyklujte!

Ekvivalentní normám

Hach® kyvetové testy LCK používají pro kontrolu limitů nařízených legislativou stejný chemismus jako standardní metody. Pomocí standardních roztoků a roztoků pro mezilaboratorní porovnávací zkoušky poskytují jistotu, kterou potřebujete.

Univerzální

Více než 50 parametrů a 90 rozsahů měření pro veškeré aplikace v oblasti analýzy vody – od extrémně znečištěných průmyslových odpadních vod po stopovou analýzu pitné vody.

Šetrné k životnímu prostředí

Kyveta společnosti Hach snižuje spotřebu chemikálií. Společnost Hach zajišťuje zpracování použitých kyvet formou pravidelných sběrů a následné recyklace. Nevyhazujte kyvetové testy - recyklujte!

Dokonalý systém I: Plně automatická fotometrie

Kyvetové testy LCK jsou automaticky měřeny správně, aniž by uživatel stisknul tlačítko. Fotometr:

  • pozná kyvetový test podle jeho čárového kódu (IBR+)
  • otáčí kyvetou a provede 10 měření za současného vyloučení odlehlých hodnot
  • výsledek okamžitě vypočítá, např. v mg/L Použití je snadné: Vložit, změřit, hotovo!

Dokonalý systém II: Přesnost a bezpečnost

100 % bezpečnost při každém kroku:

  • bez kontaktu s reageciemi díky systému Dosicap Zip
  • zcela spolehlivé výsledky díky standardním roztokům Addista a roztokům pro mezilaboratorní porovnávací zkoušky

Dokonalý systém III: Uživatelsky přívětivý

Jednoduchý a navržený tak, aby nedocházelo k chybám. Mezi charakteristiky systému patří stručné návody a piktogramy na vnitřní straně víka krabičky s kyvetovými testy. Připravené k okamžitému použití: zpracování kyvetového testu bez čtení komplikovaných návodů.

Prvky zahrnuté v systému měření kyvetovými testy
| Prvky zahrnuté v systému měření kyvetovými testy