COD-OnlineAnalyser (CHSK Online manganistanem)

Značka: bbe Moldaenke

Připravujeme

Automatická online analýza chemické spotřeby kyslíku (CHSK). CHSKMn (Oxidace manganistanem draselným)

COD-OnlineAnalyser je vysoce výkonný automaticky analyzátor CHSKMn (Oxidace manganistanem draselným), který byl vyvinut německou společností BBE GmbH, přístroj se skládá z odběrné jednotky, vyhnívací jednotky, měrné jednotku, operační a zobrazovací jednotky.

Přístroj s rozumným návrhem stavby, pracující stabilně a spolehlivě, se snadnější údržbou, který umí přesně detekovat index manganistanu povrchové vody, zásobování pitnou vodou a užitkovou vodu.