Spektrální kolorimetr LICO® 500

Spektrální kolorimetr určený především k měření barvev optických čirých, transparentních kapalin ve viditelné části spektra vybavený navíc standardními funkceni pro spektrální fotometrii.

 

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.
Měří též barvu vody a piva.
Podrobněji viz "spektrofotometry"

Jednoduché mikrobiologické testery

 
Testovací soupravy na důkaz přítomnosti škodlivých baktérii pro přímé použití
(kultivace při pokojové teplotě). 

Stanovení ekotoxicity-LUMIStox

 
Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Vibrio Fischeri
dle ČSN ISO ISO 11348 -1, -2, -3

Připravené testy pro analytiku

Vizuální testy – přenosné, rychlé

Jednoduchá fotometrie – práškové polštářky a ACCUVAC

Kyvetové testy – výjimečná přesnost a pohodlná manipulace

Multimetry řady HQD (High Quality Digital)

Digitální přístroje pro elektrochemická měření, pro stanovení O2, pH, vodivosti (rozpuštěné látky, obsah solí) , REDOX.

Laboratorní turbidimetry řady 2100 N

Pro nefelometrické měření zákalu bílým světlem a v infračerveném pásmu spektra.  Možná jednoduchá fotometrická měření.
 

Zákaloměry řady 2100P

Přenosné turbidimetry pro nefelometrické měření zákalu

Kyvety pro fotometry HACH LANGE

Měřící kyvety různých rozměrů, tvarů a materiálů pro všechna fotometrická měření

1 - parametrové kapesní kolorimetry

Robustní přenosné fotometry pro velmi snadné stanovení vždy jen jedné látky podle typu přístroje

Syndikovat obsah