Profil

Firma Ing. Milan Kříž – EKOTECHNIKA funguje na českém a slovenském trhu již od roku 1990. Je zapsána v obchodním rejstříku a její název je od roku 1997 chráněn zápisem v registru 212551. Její hlavní náplní je odbyt měřících přístrojů zaměřených především na oblast průmyslových aplikací a ekologie.