Na přítoku z Weichselbrunnerova rybníka do Bodenwöhrer Hammersee byly nalezeny pozoruhodné hodnoty cyanobakterií. Rybník je součástí velké chráněné krajinné oblasti. Není zde povoleno odebírat vzorky ani provádět úpravu vody. Nejlepší volbou tedy bylo provádět úpravu vody přímo v Hammersee. Proto bylo použito ultrazvukové ošetření. S pomocí bbe fluorometru bylo možno měřit výsledky a dokázat, že metoda funguje velmi dobře.

V roce 2013 byla zjištěna koncentrace sinic až 190 mikrogramů na litr. Po zahájení úprav ultrazvukem v roce 2017 se jezero významně zotavilo. „Vrcholové zatížení sinicemi bylo již v roce 2016 pouhých 53 mikrogramů na litr.“ V krátkém časovém úseku v červenci 2017 nebylo dokonce možné měřit žádné sinice; prozatímní růst řas byl v té době způsoben netoxickými zelenými řasami.

S úpravou vody je spojen podrobný program měření, který nepřetržitě poskytuje spoustu důležitých výsledků. Například hloubku viditelnosti, obsah kyslíku, složení planktonu, možné zdroje, teplotu vody a samozřejmě koncentraci řas. Většina vyšetřování je prováděna přímo zaměstnanci města s nově pořízeným AlgaeTorch. Snadnost použití také umožnila zapojení starostů a jiných „nevědeckých pracovníků“ přímo do programu měření.

Zdroj #1: Originál článku v německém jazyce

Zdroj #2: bbe Moldaenke News