BBE Phyco Instruments byly použity ve vědeckém projektu - Yangcheng jezero, Čína. Primárním zaměřením bylo vytvoření systému včasného varování pro toxiny sinic v nádrži na pitnou vodu tak, aby se optimalizoval proces úpravy vody v případě výskytu vodního květu.

Některé procesy úpravy vody ničí buňky sinic. Následná buněčná lýza může uvolnit toxiny, látky negativně ovlivňující pach a chuť vody.

Pro detekci buněčné lýzy byly excitační a emisní vlnové délky v přístroji BBE Phyco Instruments optimalizovány podle fluorescenčních charakteristik pigmentu sinic - fykocyaninu. Detekce nenavázaného fykocyaninu může být potom využita, jako indikátor buněčné lýzy, což poskytuje včasné varování před uvolněním toxinu, sloučeniny negativně ovlivňující pach a chuť vody. Lze pak určit, že některé procesy úpravy vody ničí buňky, což vede ke zvýšeným koncentracím toxínů, zhoršení chuti a zápachu vody.

Výsledky této studie a další zkoumání cyanobakterií jsou zveřejněny v článku „Early warning method for cyanobacteria toxin, taste and odor problems by the evaluation of fluorescence signals“ v časopise Science of The Total Environment.

Zdroj: BBE Moldaenke News