Proč je měření vlhkosti dřeva ve výrobním závodě užitečné?

Aby bylo dřevo pohodlně použito jako zdroj energie, proměňuje se během výrobního procesu v různé formy materiálu. Dřevo se obvykle zpracovává na štěpky nebo pelety. Při spalování dřevní štěpky musí být dosaženo optimální výhřevnosti. Tato výhřevná hodnota závisí mimo jiné do značné míry na hodnotě vlhkosti štěpky. Pro výrobu pelet je zbytková vlhkost rozhodujícím faktorem pro kvalitu pelet.

Kapacitní čidlo vlhkosti pro stanovení obsahu vody v sypkých materiálech, jako je biomasa, pelety, štěpky, písek, sádra, kakaové boby a mnoho dalších!
| Kapacitní čidlo vlhkosti pro stanovení obsahu vody v sypkých materiálech, jako je biomasa, pelety, štěpky, písek, sádra, kakaové boby a mnoho dalších!

Při výrobě pelet se piliny nebo drcené dřevěné štěpky lisují pod vysokým tlakem přes ocelový rošt. Výsledné výlisky jsou odlomeny po definované délce. Pokud je lis na pelety naplněn suchým pilinami,

 • snižuje se výrobní výkon,
 • opotřebení lisu prudce roste
 • a může dokonce vést k ucpávání lisovnice.

Pokud piliny mají příliš vysoký obsah vlhkosti, vzniká místo pelet po matrici pouze dřevěná buničina. To by nebylo vhodné pro palivo.

Aby se zabránilo uvedeným problémům při spalování dřevní štěpky a při výrobě pelet, je zapojení měření vlhkosti do procesu velmi užitečné.

Stanovováním vlhkosti se mnohokrát zvyšuje kvalita, skladovatelnost a nákladová efektivita pelet a štěpky.

Kromě zvyšování kvality produktu nabízí systém měření vlhkosti také možnost optimalizovat výdaje do nákladných procesů sušení či zvlhčování.

Jak nainstalovat snímač vlhkosti ve výrobním procesu?

Velmi důležitým aspektem při provádění online měření vlhkosti je zajištění vhodného umístění snímače vlhkosti v toku produktu nebo ve výrobním procesu. Aby se dosáhlo co nejlepších naměřených hodnot, je velmi důležité, aby materiály, jako jsou štěpky, pelety nebo piliny, byly dopravovány rovnoměrně a s konstantní výškou lože přes čidlo vlhkosti. Za tímto účelem jsou od ACO k dispozici speciálně vyvinuté instalační sady pro mimo jiné piliny, hobliny a štěpky. Čidla vlhkosti mohou být například integrována do pneumaticky poháněných kompresorových jednotek nebo do šnekových kompresorových jednotek. Online měřením vlhkosti lze samozřejmě také dovybavit různé dopravní systémy již existujícího výrobního závodu.

Která instalační sada je pro můj měřicí bod vhodná?

V závislosti na požadované nebo spíše dostupné měřicí poloze, jakož i na existujících dopravních prvcích (např. šnekové dopravníky, řetězové dopravníky, skluzavky, výtahy) a možné přechody mezi nimi, lze použít různé instalační sady. Je materiál ve volném pádu do skluzu, nabízí instalaci pneumatické kompresorové jednotky. Aby byla zajištěna bezproblémová instalace ve výrobním závodě, měl by být pokles volného materiálu těsně pod jeden metr. Kompresorová jednotka s integrovaným snímačem vlhkosti je poté umístěna do volného pádu materiálu. Tam zachytí částečný proud pilin, stlačí jej pomocí pneumatického válce a rovnoměrně jej přenese přes měřící povrch senzoru vlhkosti. Výsledkem je přesné měření vlhkosti s extrémně malými odchylkami měřené hodnoty.

Příklad použití: Stanovení vlhkosti štěpky, pilin a hoblin ve skluzu (s kompresorovou jednotkou SFM1_HACK).
| Příklad použití: Stanovení vlhkosti štěpky, pilin a hoblin ve skluzu (s kompresorovou jednotkou SFM1_HACK).

Senzor vlhkosti ve šnekové kompresorové jednotce

Pokud není možné instalovat snímač vlhkosti za volného pádu, je možné zachytit část pilin pomocí šnekové zhutňovací jednotky a vést jej přes snímač měření vlhkosti. Jednotka šnekového zhutňovače SFM4 vytváří nepřetržité, konstantní měřící podmínky a poté vrací měřený materiál do výrobního procesu. Speciálně upravená spirální šroubovice vytváří ideální podmínky pro měření vlhkosti. Integrovaný snímač vlhkosti poskytuje přesné a reprodukovatelné hodnoty vlhkosti zhutněného materiálu.

Příklad použití: Online stanovení vlhkosti pilin pomocí šnekové kompresorové jednotky SFM4
| Příklad použití: Online stanovení vlhkosti pilin pomocí šnekové kompresorové jednotky SFM4

Mohu dovybavit svůj výrobní závod měřením vlhkosti?

Průmyslový závod často nabízí četné vhodné měřicí polohy pro instalaci systému pro měření vlhkosti. Například mohou být senzory vlhkosti integrovány do existujícího šnekového dopravníku. V závislosti na chování materiálu je k tomu nezbytné přizpůsobení šnekových trnů. Dalšími možnostmi měření vlhkosti mohou být také sila nebo místa přepadu dopravních pásů.

Instalace čidla vlhkosti do existujícího šnekového dopravníku ke stanovení vlhkosti produktu v pilinách.
| Instalace čidla vlhkosti do existujícího šnekového dopravníku ke stanovení vlhkosti produktu v pilinách.

Technologie měření vlhkosti zvyšuje udržitelnost, kvalitu a ziskovost

Jednou z mnoha výhod použití technologie online měření vlhkosti v oblasti výroby pelet je obrovské zlepšení kvality produktu. Dobře integrované měření vlhkosti může nejen výrazně zlepšit kvalitu konečného produktu, ale může také výrazně snížit výrobní náklady.

Optimalizace kvality výrobků

 • Stálá kontrola kvality přímo ve výrobním procesu.
 • Řízení kvality je transparentnější a lze jej ukládat digitálně.
 • Vlhkost materiálu lze přesně upravit pro pozdější skladování.
 • Odhalení a odstranění vadné šarže.
 • Je možné vyrábět pelety vysoké kvality (např. DIN plus, EN plus pelety).

Úspora nákladů pomocí snímačů vlhkosti:

 • Lze optimalizovat energeticky náročné procesy sušení nebo zvlhčování.
 • Ekonomická maximalizace obsahu vody v konečném produktu.
 • Minimalizace časově náročných a drahých laboratorních testů.

Dokumentační video továrny na pelety ve Falunu (Švédsko)

Umístění snímačů vlhkosti ve sušárně Swiss Combi na vstupu a výstupu materiálu. Další měření vlhkosti jsou integrována do conditioning procesu.

Měření vlhkosti ACO v závodě na pelety Falun - Swiss Combi - Salmatec

Zdroj: ACO News: Feuchtemessung - ein Muss in der Holzindustrie