Šestý díl série webinářů HACH o problémech s odpadními vodami.

Výkonnost čistíren odpadních vod je do značné míry závislá na kvalitě a variabilitě přitékajícího znečištění. Městské čistírny odpadních vod (ČOV) s významným průmyslovým zatížením, stejně jako průmyslové ČOV, jsou ohroženy vysokými výkyvy zatížení a/nebo toxickými událostmi, které mohou ovlivnit čištění.

Existují řešení, která pomáhají provozovateli tyto události včas odhalit, aby mohl proaktivně a účinně upravit proces a zajistit tak shodu s předpisy. Od základních elektrochemických měření až po pokročilejší řešení, jako je on-line měření celkového organického uhlíku nebo monitorování toxicity: které řešení je vhodné pro váš provoz?

  • Důsledky neočekávaných vstupů
  • Řešení "hlídacího psa" pro monitorování vstupů
  • Monitorování celkového organického uhlíku a celkového zatížení vtoků živinami
  • Monitorování toxicity

Zmíněno we webináři