Autor: Karel Hartig

Klíčová slova: odvodněný kal – sušení kalu – produkce a spotřeba tepla – inertizace

Zdroj: https://vodnihospodarstvi.cz/problematika-kaloveho-hospodarstv...