Společnost HACH představuje důležitou, inovativní a novou technologii pro vodárenství: platformu pro měření zákalu řadu TU5.

Tato platforma je tvořena laboratorním i online turbidimetry a byla navržena tak, aby se stala dalším standardem ve vývoji měření zákalu. Platforma přináší jediné turbidimetry, které využívají inovativní technologii detekce 360° x 90°. Tato technologie používá konstrukci optiky, která zachytí mnohem více vzorku než jiné turbidimetry, a poskytuje tak nejlepší přesnost a citlivost při měření nízkých hladin zákalu při současné minimalizaci variability jednotlivých stanovení.

Platforma pro měření zákalu řady TU5 společnosti Hach jako první odstraňuje nejistotu uživatele při rozhodování, kterému měření turbidity může důvěřovat, a to díky stejné technologii detekce 360° x 90° u laboratorního i online přístrojů. Kromě toho všechny činnosti spojené s měřením zákalu od údržby a čištění až po skutečné měření zaberou méně času. Řada TU5 výrazně snižuje čas potřebný k získání hodnot zákalu, na které se uživatel může spolehnout, redukuje čištění trasy vzorku v online přístrojích díky povrchu menšímu o 98 %, používá zatavené kyvety pro kalibraci a odstraňuje nutnost indexování a používání silikonového oleje v laboratoři. Navíc menší objem vzorků v online přístrojích znamená, že události související s měřením zákalu lze zjistit téměř okamžitě. „Řada TU5 představuje změnu ve způsobu měření zákalu. Protože technologie detekce 360° x 90° je stejná pro laboratorní i online přístroje, její uživatelé získají shodné výsledky“, říká Kirk Hetherington, Global Business Unit Manager společnosti Hach. „Tyto shodné výsledky bezprostředně přinesou profesionálům ve vodárenství důvěru v jejich měření a pomohou jim zajistit nejlepší možný produkt pro jejich společnosti.“

Platforma pro měření zákalu řady TU5 nabízí tři různé přístroje – jeden pro laboratorní a dva pro online měření. Přístroj TU5200 je určen pro použití v laboratoři, zatímco oba přístroje TU5300 a TU5400 jsou určeny pro kontinuální měření. Uživatelsky přívětivé rozhraní a vylepšený pracovní postup přináší obsluze bez ohledu na zkušenost schopnost získat vysoce přesná a spolehlivá měření zákalu.

Pouze nové laboratorní a procesní turbidimetry řady TU5 s technologií detekce 360° x 90° poskytují nebývalou jistotu, že změna v naměřené hodnotě odpovídá skutečné změně ve vodě. Více informací o nové platformě pro měření zákalu společnosti HACH získáte na webových stránkách ekotechnika.com